โจทย์ปํญหาร้อยละกับการซื้อขาย

เฉลยแบบฝึกหัด ป.6

 

โจทย์ปํญหาร้อยละกับการซื้อขาย

การหาคำตอบจากโจทย์ปัญหาโดยใช้ร้อยละ และ เปอร์เซนต์ กับการซื้อและขาย 

ในการซื้อของเพื่อมาขายเพื่อให้ได้กำไร สิ่งที่เราต้องทำความเข้าใจ

ในบทนี้เรามาทำความเข้าใจกับ ต้นทุน, การซื้อขาย ,กำไร, ขาดทุน, ราคาขาย

ขายได้กำไร ร้อยละ, ขายขาดทุน ร้อยละ  

ขายได้กำไร เปอร์เซนต์, ขายขาดทุน เปอร์เซนต์

เมื่อซื้อของมาขาย =  ต้นทุน 

ขายไป กำไร  

ราคาที่ขายไป =  ต้นทุน  +  กำไร

ขายไป ขาดทุน 

ราคาที่ขายไป =  ต้นทุน  -  ขาดทุน

ขายได้กำไร       ร้อยละ 30       หากำไร     และ หาราคาขาย  

ขายได้กำไร      40 เปอร์เซนต์    หากำไร     และ หาราคาขาย  

ขายขาดทุน       ร้อยละ 10        หาขาดทุน  และ หาราคาขาย  

ขายขาดทุน       20 เปอร์เซนต์    หาขาดทุน  และ หาราคาขาย  

  ดังตัวอย่างต่อไปนี้

   โจทย์ปํญหาร้อยละกับการซื้อขาย

  โจทย์ปํญหาร้อยละกับการซื้อขาย

  โจทย์ปํญหาร้อยละกับการซื้อขาย 

 ในบทนี้ เป็นการเรียนรู้จากแบบฝึกหัด โจทย์ปํญหาร้อยละกับการซื้อขาย

 
 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง โจทย์ปํญหาร้อยละกับการซื้อขาย

สามารถเปิดโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ ได้ทันที

 

 

  โจทย์ปํญหาร้อยละกับการซื้อขาย

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1.1-5 เรื่อง โจทย์ปํญหาร้อยละกับการซื้อขาย

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1.1-5     

    ขายกำไร ร้อยละ

 
 

 

    ขายขาดทุน เปอร์เซนต์

 

 
 

 

    ขายกำไร เปอร์เซนต์

 

 
 

 

    ขายกำไร ร้อยละ

      

 
 

 

    ขายกำไร เปอร์เซนต์

     

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  โจทย์ปํญหาร้อยละกับการซื้อขาย  

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1.6-10 เรื่อง โจทย์ปํญหาร้อยละกับการซื้อขาย

 

 เฉลยคำตอบข้อ 1.6-10   

  ขายขาดทุน ร้อยละ

 
 

 

    ขายขาดทุน เปอร์เซนต์

 
 

 

    ขายขาดทุน ร้อยละ

 
 

  

    ขายขาดทุน  เปอร์เซนต์

 
 

 

    ขายขาดทุน ร้อยละ  

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  โจทย์ปํญหาร้อยละกับการซื้อขาย  

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2.1-5 เรื่อง โจทย์ปํญหาร้อยละกับการซื้อขาย

 

 เฉลยคำตอบข้อ 2.1-5   

  ขายกำไร เปอร์เซนต์

 
 

 

  ขายกำไร  ร้อยละ

  

 
 

 

    ขายขาดทุน เปอร์เซนต์

    

 
 

  

    ขายขาดทุน เปอร์เซนต์  

 
 

 

    ขายกำไร   ร้อยละ

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  โจทย์ปํญหาร้อยละกับการซื้อขาย  

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2.6-10 เรื่อง โจทย์ปํญหาร้อยละกับการซื้อขาย 

 

 เฉลยคำตอบข้อ 2.6-10   

  ขายกำไร  ร้อยละ

 
 

 

  ขายขาดทุน เปอร์เซนต์

  

 
 

 

    ขายขาดทุน เปอร์เซนต์

    

 
 

  

   ขายกำไร  ร้อยละ

 
 

 

   ขายขาดทุน เปอร์เซนต์

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK