โจทย์ปํญหาร้อยละ

การหาต้นทุน ราคาซื้อ

เฉลยแบบฝึกหัด ป.6

 

โจทย์ปํญหาร้อยละ การหาต้นทุน ราคาซื้อ

ในบทนี้เรามาทำความเข้าใจกับการหา ต้นทุน เมื่อมีการขาย กำไร  หรือขาดทุน

ขายไป กำไร  

ต้นทุน  =  ราคาที่ขายไป   -  กำไร

ขายไป ขาดทุน 

ต้นทุน   =  ราคาที่ขายไป  +  ขาดทุน

ขายได้กำไร  20%  คือ  

ทุน  100  บาท ขายไป 100 + 20  = 120  บาท

 

ขายได้ขาดทุน  30%  คือ  

ทุน  100  บาท ขายไป 100 - 30  =    70  บาท

ดังตัวอย่างต่อไปนี้

   ต้นทุน

  โจทย์ปํญหาร้อยละ การหาต้นทุน ราคาซื้อ

  โจทย์ปํญหาร้อยละ การหาต้นทุน ราคาซื้อ 

 ในบทนี้ เป็นการเรียนรู้จากแบบฝึกหัด โจทย์ปํญหาร้อยละ การหาต้นทุน ราคาซื้อ

 
 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง โจทย์ปํญหาร้อยละ การหาต้นทุน ราคาซื้อ

สามารถเปิดโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ ได้ทันที

 

 

  โจทย์ปํญหาร้อยละ การหาต้นทุน ราคาซื้อ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1-5 เรื่อง โจทย์ปํญหาร้อยละ การหาต้นทุน ราคาซื้อ

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1-5     

    โจทย์ปํญหาร้อยละ การหาต้นทุน ราคาซื้อ

 
 

 

    โจทย์ปํญหาร้อยละ การหาต้นทุน ราคาซื้อ

 

 
 

 

    โจทย์ปํญหาร้อยละ การหาต้นทุน ราคาซื้อ

 

 
 

 

    โจทย์ปํญหาร้อยละ การหาต้นทุน ราคาซื้อ

      

 
 

 

    โจทย์ปํญหาร้อยละ การหาต้นทุน ราคาซื้อ

     

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  โจทย์ปํญหาร้อยละ การหาต้นทุน ราคาซื้อ  

  โจทย์ปํญหาร้อยละ การหาต้นทุน ราคาซื้อ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 6-10 เรื่อง โจทย์ปํญหาร้อยละ การหาต้นทุน ราคาซื้อ

 

 เฉลยคำตอบข้อ 6-10   

  โจทย์ปํญหาร้อยละ การหาต้นทุน ราคาซื้อ

 
 

 

    โจทย์ปํญหาร้อยละ การหาต้นทุน ราคาซื้อ

 
 

 

    โจทย์ปํญหาร้อยละ การหาต้นทุน ราคาซื้อ

 
 

  

    โจทย์ปํญหาร้อยละ การหาต้นทุน ราคาซื้อ

 
 

 

    โจทย์ปํญหาร้อยละ การหาต้นทุน ราคาซื้อ 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  โจทย์ปํญหาร้อยละ การหาต้นทุน ราคาซื้อ  

  โจทย์ปํญหาร้อยละ การหาต้นทุน ราคาซื้อ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 11-15 เรื่อง โจทย์ปํญหาร้อยละ การหาต้นทุน ราคาซื้อ

 

 เฉลยคำตอบข้อ 11-15   

  โจทย์ปํญหาร้อยละ การหาต้นทุน ราคาซื้อ

 
 

 

  โจทย์ปํญหาร้อยละ การหาต้นทุน ราคาซื้อ

  

 
 

 

    โจทย์ปํญหาร้อยละ การหาต้นทุน ราคาซื้อ

    

 
 

  

    โจทย์ปํญหาร้อยละ การหาต้นทุน ราคาซื้อ 

 
 

 

    โจทย์ปํญหาร้อยละ การหาต้นทุน ราคาซื้อ

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK