โจทย์ปํญหาร้อยละ การลดราคา

เฉลยแบบฝึกหัด ป.6

 

โจทย์ปํญหาร้อยละ การลดราคา

ในบทนี้เรามาทำความเข้าใจกับการหา ราคาขาย  ส่วนลด  และต้นทุน

ส่วนลด คือ การลดราคาให้ก่อนการขาย 

ราคาขาย  =  ต้นทุน -  ส่วนลด  

 

ลดราคา  10%  คือ  

ทุน  100  บาท ลด  10 บาท

ขายไป 100 - 10  = 90  บาท

 

ติดราคาขาย  100  บาท ลดให้ลูกค้า 20%  คือ  

ขาย  100  บาท ขายไป 100 - 20  =    80  บาท

 

ในบทนี้ เป็นการเรียนรู้จากแบบฝึกหัด โจทย์ปํญหาร้อยละ การลดราคา

 
 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง โจทย์ปํญหาร้อยละ การลดราคา

สามารถเปิดโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ ได้ทันที

 

 

  โจทย์ปํญหาร้อยละ การลดราคา

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1-5 เรื่อง โจทย์ปํญหาร้อยละ การลดราคา

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1-5     

    โจทย์ปํญหาร้อยละ การลดราคา

 
 

 

    โจทย์ปํญหาร้อยละ การลดราคา

 

 
 

 

    โจทย์ปํญหาร้อยละ การลดราคา

 

 
 

 

    โจทย์ปํญหาร้อยละ การลดราคา

      

 
 

 

    โจทย์ปํญหาร้อยละ การลดราคา

     

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  โจทย์ปํญหาร้อยละ การลดราคา  

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 6-10 เรื่อง โจทย์ปํญหาร้อยละ การลดราคา

 

 เฉลยคำตอบข้อ 6-10   

  โจทย์ปํญหาร้อยละ การลดราคา

 
 

 

    โจทย์ปํญหาร้อยละ การลดราคา

 
 

 

    โจทย์ปํญหาร้อยละ การลดราคา

 
 

  

    โจทย์ปํญหาร้อยละ การลดราคา

 
 

 

    โจทย์ปํญหาร้อยละ การลดราคา 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK