การหาร้อยละหรือเปอร์เซนต์

เฉลยแบบฝึกหัด ป.6

 

การหาร้อยละหรือเปอร์เซนต์

ในบทนี้เรามาทำความเข้าใจกับการหา ร้อยละ  , เปอร์เซนต์  เช่น

กำไรกี่เปอร์เซนต์      ขาดทุนกี่เปอร์เซนต์

กำไร ร้อยละเท่าใด    ขาดทุนร้อยละเท่าใด

ลดราคากี่เปอร์เซนต์   ลดราคาร้อยละเท่าใด 

 

ในบทนี้ เป็นการเรียนรู้จากแบบฝึกหัด การหาร้อยละหรือเปอร์เซนต์

 
 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง การหาร้อยละหรือเปอร์เซนต์

สามารถเปิดโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ ได้ทันที

 

 

  การหาร้อยละหรือเปอร์เซนต์

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1-5 เรื่อง การหาร้อยละหรือเปอร์เซนต์

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1-5     

    การหาร้อยละหรือเปอร์เซนต์

 
 

 

    การหาร้อยละหรือเปอร์เซนต์

 

 
 

 

    การหาร้อยละหรือเปอร์เซนต์

 

 
 

 

    การหาร้อยละหรือเปอร์เซนต์

      

 
 

 

    การหาร้อยละหรือเปอร์เซนต์

     

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  การหาร้อยละหรือเปอร์เซนต์  

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 6-9 เรื่อง การหาร้อยละหรือเปอร์เซนต์

 

 เฉลยคำตอบข้อ 6-9   

  การหาร้อยละหรือเปอร์เซนต์

 
 

 

    การหาร้อยละหรือเปอร์เซนต์

 
 

 

    การหาร้อยละหรือเปอร์เซนต์

 
 

  

    การหาร้อยละหรือเปอร์เซนต์

 
 

  

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

การหาร้อยละหรือเปอร์เซนต์  

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 10-14 เรื่อง การหาร้อยละหรือเปอร์เซนต์ 

 

 เฉลยคำตอบข้อ 10-14   

   การหาร้อยละหรือเปอร์เซนต์

 
 

 

    การหาร้อยละหรือเปอร์เซนต์

 
 

 

    การหาร้อยละหรือเปอร์เซนต์

 
 

  

    การหาร้อยละหรือเปอร์เซนต์

 
 

 

    การหาร้อยละหรือเปอร์เซนต์

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK