การคิดดอกเบี้ยในเวลา 1 ปี

เฉลยแบบฝึกหัด ป.6

 

การคิดดอกเบี้ยในเวลา 1 ปี

ในบทนี้เรามาทำความเข้าใจกับการหา การหาดอกเบี้ย

โดยการใช้ ร้อยละ และ เปอร์เซนต์  เช่น

ได้รับดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 3.00 ต่อปี หมายความว่า 

ฝากเงิน 100 บาท เมื่อฝากครบ 1 ปี ได้ดอกเบี้ย จำนวน 3 บาท

เสียดอกเบี้ย เมื่อซื้อของเงินผ่อน

อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 7.00 ต่อปี หมายความว่า 

ซื้อของเงินผ่อน 100 บาท  

ทำสัญญาซื้อ-ขายโดย 1 ปี เสียดอกเบี้ย จำนวน 7 บาท

ในบทนี้ เป็นการเรียนรู้จากแบบฝึกหัด การคิดดอกเบี้ยในเวลา 1 ปี

 
 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง การคิดดอกเบี้ยในเวลา 1 ปี

สามารถเปิดโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ ได้ทันที

 

 

  การคิดดอกเบี้ยในเวลา 1 ปี

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1-5 เรื่อง การคิดดอกเบี้ยในเวลา 1 ปี

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1-5     

    การคิดดอกเบี้ยในเวลา 1 ปี

 
 

 

    การคิดดอกเบี้ยในเวลา 1 ปี

 

 
 

 

    การคิดดอกเบี้ยในเวลา 1 ปี

 

 
 

 

    การคิดดอกเบี้ยในเวลา 1 ปี

      

 
 

 

    การคิดดอกเบี้ยในเวลา 1 ปี

     

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK