การคิดดอกเบี้ยในเวลาน้อยกว่า 1 ปี

เฉลยแบบฝึกหัด ป.6

 

การคิดดอกเบี้ยในเวลาน้อยกว่า 1 ปี

ในบทนี้เรามาทำความเข้าใจกับการหา การหาดอกเบี้ย

โดยการใช้ ร้อยละ และ เปอร์เซนต์  เช่น

ฝากเงิน 100 บาท เมื่อฝากครบ 8 เดือน ได้ดอกเบี้ย เท่าไร

เสียดอกเบี้ย เมื่อซื้อของเงินผ่อน

อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 8.00 เมื่อทำสัญญาเงินผ่อน  130 วัน 

ในบทนี้ เป็นการเรียนรู้จากแบบฝึกหัด การคิดดอกเบี้ยในเวลาน้อยกว่า 1 ปี

 
 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง การคิดดอกเบี้ยในเวลาน้อยกว่า 1 ปี

สามารถเปิดโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ ได้ทันที

 

 

  การคิดดอกเบี้ยในเวลาน้อยกว่า 1 ปี

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1-3 เรื่อง การคิดดอกเบี้ยในเวลาน้อยกว่า 1 ปี

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1-3     

    การคิดดอกเบี้ยในเวลาน้อยกว่า 1 ปี

    การคิดดอกเบี้ยในเวลาน้อยกว่า 1 ปี

 
 

 

    การคิดดอกเบี้ยในเวลาน้อยกว่า 1 ปี

    การคิดดอกเบี้ยในเวลาน้อยกว่า 1 ปี

 

 
 

 

    การคิดดอกเบี้ยในเวลาน้อยกว่า 1 ปี

    การคิดดอกเบี้ยในเวลาน้อยกว่า 1 ปี

 
 

 

 
 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

การคิดดอกเบี้ยในเวลาน้อยกว่า 1 ปี

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 4-5 เรื่อง การคิดดอกเบี้ยในเวลาน้อยกว่า 1 ปี

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 4-5     

    การคิดดอกเบี้ยในเวลาน้อยกว่า 1 ปี

    การคิดดอกเบี้ยในเวลาน้อยกว่า 1 ปี

 
 

 

    การคิดดอกเบี้ยในเวลาน้อยกว่า 1 ปี

    การคิดดอกเบี้ยในเวลาน้อยกว่า 1 ปี 

 
 

 

 
 

 

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK