แบบฝึกหัด บัญญัติไตรยางค์

ร้อยละ เปอร์เซนต์ ป.6

 

แบบฝึกหัด บัญญัติไตรยางค์ ร้อยละ เปอร์เซนต์

ในบทนี้เป็นการทบทวน แบบฝึกหัด ร้อยละ เปอร์เซนต์ ลดราคา ต้นทุน กำไร ขาดทุน การคิดดอกเบี้ย

การคิดดอกเบี้ย ไม่ครบ 1 ปี

ในบทนี้ เป็นการเรียนรู้จากแบบฝึกหัด บัญญัติไตรยางค์ ร้อยละ เปอร์เซนต์

 
 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง บัญญัติไตรยางค์ ร้อยละ เปอร์เซนต์

สามารถเปิดโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ ได้ทันที

 

 

   บัญญัติไตรยางค์ ร้อยละ

   ร้อยละ เปอร์เซนต์

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1-3 เรื่อง บัญญัติไตรยางค์ ร้อยละ เปอร์เซนต์

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1-3  

      บัญญัติไตรยางค์

 

 
 

 

      ร้อยละ

 
 

    

      ร้อยละ เปอร์เซนต์

      ร้อยละ เปอร์เซนต์

 
 

   

 
 

 

 
 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  

  ร้อยละ เปอร์เซนต์ ขาดทุน กำไร ต้นทุน

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 4-7. เรื่อง ร้อยละ เปอร์เซนต์ ขาดทุน กำไร ต้นทุน

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 4-7.    

    เปอร์เซนต์ ขาดทุน

 

 
 

 

   ร้อยละ เปอร์เซนต์ กำไร

 

 
 

 

    ร้อยละ เปอร์เซนต์ ขาดทุน

 

 
 

 

    ร้อยละ เปอร์เซนต์ กำไร

 
 

 

 
 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  

  ลดราคา กำไร ขาดทุน ดอกเบี้ย

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 8-12. เรื่อง ลดราคา กำไร ขาดทุน ดอกเบี้ย

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 8-12.    

    ลดราคา เปอร์เซนต์

 

 
 

 

    กำไร เปอร์เซนต์

 
 

 

    ขาดทุน ร้อยละ

 
 

 

    ดอกเบี้ย

 
 

 

    ดอกเบี้ย ไม่ครบ 1 ปี

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK