เปรียบเทียบ การคูณ การหาร

เฉลยแบบฝึกหัด ป.5

 

เปรียบเทียบ การคูณ การหาร 

ในบทนี้  เป็นการเรียนรู้จาก แบบฝึกหัด เรื่อง เปรียบเทียบ 

การคูณ การหาร โดยทำการบวกลบคูณหาร ในวงเล็บก่อนเสมอ

เป็นการเฉลยที่ง่ายต่อการ เรียนรู้ด้วยตนเองพร้อมกับการเฉลยคำตอบ

อย่างเป็นขั้นตอน 

 
 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง เปรียบเทียบ การคูณ การหาร

สามารถเปิดโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ ได้ทันที

 

เปรียบเทียบ การคูณ การหาร

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1 เรื่อง เปรียบเทียบ การคูณ การหาร

     
 

  เปรียบเทียบ การคูณ การหาร

 
 

 

  เปรียบเทียบ การคูณ การหาร

 
 

 

  เปรียบเทียบ การคูณ การหาร 

 
 

 

  เปรียบเทียบ การคูณ การหาร

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

เปรียบเทียบ การคูณ การหาร

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2 เรื่อง เปรียบเทียบ การคูณ การหาร

     
 

  เปรียบเทียบ การคูณ การหาร

 
 

  

 
 

  

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK