การคูณและ การหารของเศษส่วน

เฉลยแบบฝึกหัด ป.5

 

การคูณและ การหารของเศษส่วน

ในบทนี้  เป็นการเรียนรู้จาก 

แบบฝึกหัด เรื่อง การคูณ การหารของเศษส่วน โดยเป็นการแสดงวิธีทำ

และการหาคำตอบโดยการจับคู่ข้อที่มีคำตอบเท่ากัน

เป็นการเฉลยที่ง่ายต่อการ เรียนรู้ด้วยตนเองพร้อมกับการเฉลยคำตอบ

อย่างเป็นขั้นตอน 

 
 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง การคูณและ การหารของเศษส่วน

สามารถเปิดโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ ได้ทันที

 

การคูณและ การหารของเศษส่วน

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1 เรื่อง การคูณและ การหารของเศษส่วน

     
 

 การคูณและ การหารของเศษส่วน

 
 

 

 การคูณและ การหารของเศษส่วน

 การคูณและ การหารของเศษส่วน 

 
 

 

 การคูณและ การหารของเศษส่วน

 การคูณและ การหารของเศษส่วน

 การคูณและ การหารของเศษส่วน

 
 

 

 การคูณและ การหารของเศษส่วน 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  การคูณและ การหารของเศษส่วน

  การคูณและ การหารของเศษส่วน

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2 เรื่อง การคูณและ การหารของเศษส่วน

 

  การคูณและ การหารของเศษส่วน

  การคูณและ การหารของเศษส่วน

 
 

  

 การคูณและ การหารของเศษส่วน

 การคูณและ การหารของเศษส่วน

 
 

 

 การคูณและ การหารของเศษส่วน

 การคูณและ การหารของเศษส่วน 

 
 

 

 การคูณและ การหารของเศษส่วน

 การคูณและ การหารของเศษส่วน  

 
 

 

 การคูณและ การหารของเศษส่วน

 การคูณและ การหารของเศษส่วน 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  การคูณและ การหารของเศษส่วน

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 3 เรื่อง การคูณและ การหารของเศษส่วน

 

 การคูณและ การหารของเศษส่วน 

 
 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  การคูณและ การหารของเศษส่วน

  การคูณและ การหารของเศษส่วน

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 4 เรื่อง การคูณและ การหารของเศษส่วน

 

 การคูณและ การหารของเศษส่วน

 การคูณและ การหารของเศษส่วน

 
 

  

 การคูณและ การหารของเศษส่วน

 การคูณและ การหารของเศษส่วน

 
 

 

 การคูณและ การหารของเศษส่วน

 การคูณและ การหารของเศษส่วน

 
 

 

 การคูณและ การหารของเศษส่วน

 การคูณและ การหารของเศษส่วน

 
 

 

 การคูณและ การหารของเศษส่วน

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK