การแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้บัญญัติไตรยางค์

เฉลยแบบฝึกหัด ป.5

การแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้บัญญัติไตรยางค์

ในบทนี้ เป็นการแก้โจทย์ปัญหาการคูณและการหารของจำนวนสามจำนวน

โดยเมื่อโจทย์ถามสิ่งใด เรานำสิ่งนั้นไว้ทางขวาของการหา

บัญญัติไตรยางค์ เช่นโจทย์ถามว่ากี่บาท  นำ บาทไว้ทางขวา

จะได้กี่มัด นำมัดไว้ทางขวามือ ของบัญญัติไตรยางค์

แบบฝึกหัด เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้บัญญัติไตรยางค์

เป็นการเฉลยที่ง่ายต่อการ เรียนรู้ด้วยตนเองพร้อมกับการเฉลยคำตอบ

อย่างเป็นขั้นตอน 

คำตอบของแบบฝึกหัด

เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้บัญญัติไตรยางค์

สามารถเปิดโดย คลิกที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำได้ทันที

การแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้บัญญัติไตรยางค์

การแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้บัญญัติไตรยางค์

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1.1-6 เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้บัญญัติไตรยางค์

   การแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้บัญญัติไตรยางค์  
 

 

 การแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้บัญญัติไตรยางค์ 

 
 

 

 การแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้บัญญัติไตรยางค์ 

 
 

 

 การแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้บัญญัติไตรยางค์ 

 
 

 

 การแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้บัญญัติไตรยางค์

 
 

 

 การแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้บัญญัติไตรยางค์

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

การแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้บัญญัติไตรยางค์  

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1.7-12 เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้บัญญัติไตรยางค์

 

  การแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้บัญญัติไตรยางค์

 
 

  

 การแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้บัญญัติไตรยางค์

 
 

 

 การแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้บัญญัติไตรยางค์

 

 
 

 

 การแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้บัญญัติไตรยางค์ 

 
 

 

 การแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้บัญญัติไตรยางค์

 

 
 

 

 การแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้บัญญัติไตรยางค์

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

การแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้บัญญัติไตรยางค์

การแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้บัญญัติไตรยางค์  

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2 เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้บัญญัติไตรยางค์

 

 การแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้บัญญัติไตรยางค์

 
 

  

 การแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้บัญญัติไตรยางค์

 
 

 

 การแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้บัญญัติไตรยางค์

 
 

 

 การแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้บัญญัติไตรยางค์

 
 

 

 การแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้บัญญัติไตรยางค์

 
 

 

 การแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้บัญญัติไตรยางค์

 
 

 

 การแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้บัญญัติไตรยางค์

 
 

 

 การแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้บัญญัติไตรยางค์

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK