การเขียนเศษส่วนที่ตัวส่วนหาร

100 ลงตัวในรูปร้อยละ เฉลยแบบฝึกหัด ป.5

การเขียนเศษส่วนที่ตัวส่วนหาร 100 ลงตัวในรูปร้อยละ

ในบทนี้ เราสามารถเขียน เศษส่วนที่ตัวส่วนไม่เป็น 100

ให้เป็นร้อยละ หรือเปอร์เซนต์ ได้โดยการนำตัวคูณที่คูณตัวส่วนแล้ว

ทำให้ส่วนเป็น 100 โดยคูณทั้งเศษและส่วนเพื่อไม่ให้เศษส่วนนั้น

เปลี่ยนค่าไป เมื่อตัวส่วนเป็น 100 แล้วก็สามารถเขียนในรูปร้อยละ

หรือ เปอร์เซนต์ ได้ทันที

แบบฝึกหัด เรื่อง การเขียนเศษส่วนที่ตัวส่วนหาร 100 ลงตัวในรูปร้อยละ

เป็นการเฉลยที่ง่ายต่อการ เรียนรู้ด้วยตนเองพร้อมกับการเฉลยคำตอบ

อย่างเป็นขั้นตอน 

คำตอบของแบบฝึกหัด

เรื่อง การเขียนเศษส่วนที่ตัวส่วนหาร 100 ลงตัวในรูปร้อยละ

สามารถเปิดโดย คลิกที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำได้ทันที

การเขียนเศษส่วนที่ตัวส่วนหาร 100 ลงตัวในรูปร้อยละ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1 เรื่องการเขียนเศษส่วนที่ตัวส่วนหาร 100 ลงตัวในรูปร้อยละ

 

 

 การเขียนเศษส่วนที่ตัวส่วนหาร 100 ลงตัวในรูปร้อยละ

 
 

 

 การเขียนเศษส่วนที่ตัวส่วนหาร 100 ลงตัวในรูปร้อยละ

 
 

 

 การเขียนเศษส่วนที่ตัวส่วนหาร 100 ลงตัวในรูปร้อยละ

 
 

 

 การเขียนเศษส่วนที่ตัวส่วนหาร 100 ลงตัวในรูปร้อยละ

 
 

 

 การเขียนเศษส่วนที่ตัวส่วนหาร 100 ลงตัวในรูปร้อยละ

 การเขียนเศษส่วนที่ตัวส่วนหาร 100 ลงตัวในรูปร้อยละ

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

การเขียนเศษส่วนที่ตัวส่วนหาร 100 ลงตัวในรูปร้อยละ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2 เรื่องการเขียนเศษส่วนที่ตัวส่วนหาร 100 ลงตัวในรูปร้อยละ

     
 

 การเขียนเศษส่วนที่ตัวส่วนหาร 100 ลงตัวในรูปร้อยละ

 
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

การเขียนเศษส่วนที่ตัวส่วนหาร 100 ลงตัวในรูปร้อยละ

การเขียนเศษส่วนที่ตัวส่วนหาร 100 ลงตัวในรูปร้อยละ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 3 เรื่องการเขียนเศษส่วนที่ตัวส่วนหาร 100 ลงตัวในรูปร้อยละ

 

 การเขียนเศษส่วนที่ตัวส่วนหาร 100 ลงตัวในรูปร้อยละ

 
 

  

 การเขียนเศษส่วนที่ตัวส่วนหาร 100 ลงตัวในรูปร้อยละ

 
 

 

 การเขียนเศษส่วนที่ตัวส่วนหาร 100 ลงตัวในรูปร้อยละ

 
 

 

 การเขียนเศษส่วนที่ตัวส่วนหาร 100 ลงตัวในรูปร้อยละ

 
 

 

 การเขียนเศษส่วนที่ตัวส่วนหาร 100 ลงตัวในรูปร้อยละ

 การเขียนเศษส่วนที่ตัวส่วนหาร 100 ลงตัวในรูปร้อยละ

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  การเขียนเศษส่วนที่ตัวส่วนหาร 100 ลงตัวในรูปร้อยละ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 4 เรื่องการเขียนเศษส่วนที่ตัวส่วนหาร 100 ลงตัวในรูปร้อยละ

 

 การเขียนเศษส่วนที่ตัวส่วนหาร 100 ลงตัวในรูปร้อยละ

 
 

  

 การเขียนเศษส่วนที่ตัวส่วนหาร 100 ลงตัวในรูปร้อยละ

 
 

 

 การเขียนเศษส่วนที่ตัวส่วนหาร 100 ลงตัวในรูปร้อยละ

 
 

 

 
 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK