โจทย์ปัญหาร้อยละ เฉลยแบบฝึกหัด ป.5

โจทย์ปัญหาร้อยละ

ในบทนี้ เป็นการแก้โจทย์ปัญหาร้อยละ

ทำโดย หาว่าโจทย์ต้องการอะไร

          โจทย์กำหนดอะไรมาให้บ้าง

           ใช้ความหมายของร้อยละ ในการแก้โจทย์ปัญหา

  เช่น 30% ของทั้งหมด หมายความว่า 

  จำนวน 100 หน่วย มี 30 หน่วยของทั้งหมด

แบบฝึกหัด เรื่อง โจทย์ปัญหาร้อยละ

เป็นการเฉลยที่ง่ายต่อการ เรียนรู้ด้วยตนเองพร้อมกับการเฉลยคำตอบ

อย่างเป็นขั้นตอน 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง โจทย์ปัญหาร้อยละ

สามารถเปิดโดย คลิกที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำได้ทันที

โจทย์ปัญหาร้อยละ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1 โจทย์ปัญหาร้อยละ

 

 

โจทย์ปัญหาร้อยละ

 
 

 

 โจทย์ปัญหาร้อยละ

 
 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

โจทย์ปัญหาร้อยละ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2 โจทย์ปัญหาร้อยละ

 

 

  โจทย์ปัญหาร้อยละ

 
 

  

  apply 02 ans2

 
 

  

 โจทย์ปัญหาร้อยละ

 
 

 

  โจทย์ปัญหาร้อยละ

 
 

 

  โจทย์ปัญหาร้อยละ

 
 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

โจทย์ปัญหาร้อยละ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 3 โจทย์ปัญหาร้อยละ

 

 

  โจทย์ปัญหาร้อยละ

 
 

  

  โจทย์ปัญหาร้อยละ

 
 

  

  โจทย์ปัญหาร้อยละ

 
 

 

  โจทย์ปัญหาร้อยละ

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

โจทย์ปัญหาร้อยละ

โจทย์ปัญหาร้อยละ

โจทย์ปัญหาร้อยละ

โจทย์ปัญหาร้อยละ

 

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 4 โจทย์ปัญหาร้อยละ

 

  โจทย์ปัญหาร้อยละ

 
 

  

  โจทย์ปัญหาร้อยละ

 
 

  

  โจทย์ปัญหาร้อยละ

 
 

 

  โจทย์ปัญหาร้อยละ

 
 

 

  โจทย์ปัญหาร้อยละ

 
 

 

  โจทย์ปัญหาร้อยละ

 
 

 

  โจทย์ปัญหาร้อยละ

 
 

  

  โจทย์ปัญหาร้อยละ

 
 

 

  โจทย์ปัญหาร้อยละ

 
 

 

  โจทย์ปัญหาร้อยละ

 
 

 

  โจทย์ปัญหาร้อยละ

 
 

  

  โจทย์ปัญหาร้อยละ

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

โจทย์ปัญหาร้อยละ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 5 โจทย์ปัญหาร้อยละ

 

 

  โจทย์ปัญหาร้อยละ

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK