การลดราคา เฉลยแบบฝึกหัด ป.5

การลดราคา

ในบทนี้ การลดราคา หรือส่วนลด เป็นการนำการหาร้อยละ และเปอร์เซนต์ มาใช้

ในชีวิตประจำวัน เช่น

ลดราคา    30%  คือ 100 บาท ลดให้ 30 บาท ราคาขาย 70 บาท

ลดทั้งร้าน  40%  คือ 100 บาท ลดให้ 40 บาท ราคาขาย 60 บาท

การลดราคา

แบบฝึกหัด เรื่อง การลดราคา 

เป็นการเฉลยที่ง่ายต่อการ เรียนรู้ด้วยตนเองพร้อมกับการเฉลยคำตอบ

อย่างเป็นขั้นตอน 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง การลดราคา

สามารถเปิดโดย คลิกที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำได้ทันที

การลดราคา

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1 การลดราคา

 

 

การลดราคา

 
 

 

 การลดราคา

 
 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

การลดราคา

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2 การลดราคา

 

 

  การลดราคา  

 
 

  

  การลดราคา 

 
 

  

  การลดราคา 

 
 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

การลดราคา

การลดราคา

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 3 การลดราคา

 

 

 การลดราคา

 
 

  

 การลดราคา

 
 

  

 การลดราคา 

 
 

 

 การลดราคา

 
 

 

 การลดราคา

 
 

 

 การลดราคา

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK