การหากำไร ขาดทุน ราคาขาย

เฉลยแบบฝึกหัด ป.5

การหากำไร ขาดทุน ราคาขาย

กำไร  ส่วนต่างราคาขายกับทุน     เมื่อราคาขายสูงกว่า ทุน 

ขาดทุน  ส่วนต่างราคาขายกับทุน  เมื่อราคาขายต่ำกว่า ทุน

ทุน / ต้นทุน คือ ราคาสิ่งของที่ซื้อมา อาจจะเป็นสินค้า หรือบริการก็ได้

ราคาขาย     คือ ราคาสินค้าที่ขายไป

กำไร    = ราคาขาย - ต้นทุน 

ขาดทุน = ต้นทุน - ราคาขาย

แบบฝึกหัด เรื่อง การหากำไร ขาดทุน ราคาขาย เป็นการเฉลย

ที่ง่ายต่อการ เรียนรู้ด้วย ตนเอง 

พร้อมกับการเฉลยคำตอบ อย่างเป็นขั้นตอน 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง การหากำไร ขาดทุน ราคาขาย

สามารถเปิดโดย คลิกที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำได้ทันที

การหากำไร ขาดทุน ราคาขาย

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1-4 การหากำไร ขาดทุน ราคาขาย

 

 

 การหากำไร

 
 

 

 การหาขาดทุน

 
 

 

  การหาขาดทุน

 
 

 

 การหากำไร

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

การหากำไร ขาดทุน ราคาขาย

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 5-8 การหากำไร ขาดทุน ราคาขาย

 

 

 การหากำไร  

 
 

 

 การหาขาดทุน

 
 

 

 การหากำไร

 
 

 

 การหากำไร

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

การหากำไร ขาดทุน ราคาขาย

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 9-12 การหากำไร ขาดทุน ราคาขาย

 

 

 การหาขาดทุน ราคาขาย 

 
 

 

 การหาขาดทุน ราคาขาย

 
 

 

 การหาขาดทุน ราคาขาย

 
 

 

 การหากำไร ราคาขาย

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK