การหาร้อยละหรือเปอร์เซนต์

เฉลยแบบฝึกหัด ป.5

การหาร้อยละหรือเปอร์เซนต์

เป็นการหาร้อยละ หรือเปอร์เซนต์ 

เช่นมีของ 500 ชิ้น คิดเป็น 100 เปอร์เซนต์

ต้องการ   150 ชิ้น คิดเป็นกี่เปอร์เซนต์ 

แบบฝึกหัด เรื่อง การหาร้อยละหรือเปอร์เซนต์

ที่ง่ายต่อการ เรียนรู้ด้วย ตนเอง 

พร้อมกับการเฉลยคำตอบ อย่างเป็นขั้นตอน 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง การหาร้อยละหรือเปอร์เซนต์

สามารถเปิดโดย คลิกที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำได้ทันที

การหาร้อยละหรือเปอร์เซนต์

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1-4 การหาร้อยละหรือเปอร์เซนต์

 

 

 การหาร้อยละหรือเปอร์เซนต์

 
 

 

 การหาร้อยละหรือเปอร์เซนต์

 
 

 

  การหาร้อยละหรือเปอร์เซนต์

 
 

 

 การหาร้อยละหรือเปอร์เซนต์

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

การหาร้อยละหรือเปอร์เซนต์

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 5-8 การหาร้อยละหรือเปอร์เซนต์

 

 

 การหาร้อยละหรือเปอร์เซนต์ 

 
 

 

 การหาร้อยละหรือเปอร์เซนต์

 
 

 

 การหาร้อยละหรือเปอร์เซนต์

 
 

 

 การหาร้อยละหรือเปอร์เซนต์

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

การหาร้อยละหรือเปอร์เซนต์

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 9-11 การหาร้อยละหรือเปอร์เซนต์

 

 

 การหาร้อยละหรือเปอร์เซนต์

 
 

 

 การหาร้อยละหรือเปอร์เซนต์

 
 

 

 การหาร้อยละหรือเปอร์เซนต์

 
 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

การหาร้อยละหรือเปอร์เซนต์

การหาร้อยละหรือเปอร์เซนต์

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 12 การหาร้อยละหรือเปอร์เซนต์

 

 

 การหาร้อยละหรือเปอร์เซนต์

 
 

 

 การหาร้อยละหรือเปอร์เซนต์

 
 

 

 การหาร้อยละหรือเปอร์เซนต์

 
 

 

 การหาร้อยละหรือเปอร์เซนต์

 
 

 

 การหาร้อยละหรือเปอร์เซนต์

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK