การบวก ลบพหุนาม และ การคูณ หารพหุนาม

ด้วยเอกนาม แบบฝึกหัด 2.1 ม.2 เพิ่มเติม

 

การบวก ลบพหุนาม และ การคูณ หารพหุนามด้วยเอกนาม

ในบทนี้  เป็นการเรียนรู้จาก แบบฝึกหัด เรื่อง การบวก ลบพหุนาม

และ การคูณ หารพหุนามด้วยเอกนาม การหาผลลัพธ์ให้อยู่ในรูปอย่างง่าย 

เป็นการเฉลยที่ง่ายต่อการ เรียนรู้ ด้วยตนเอง พร้อมกับการเฉลยคำตอบ อย่างเป็นขั้นตอน 

 
 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง การบวก ลบพหุนาม และ การคูณ หารพหุนามด้วยเอกนาม

สามารถเปิดโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ ได้ทันที

 

 

     การบวก ลบ ของพหุนาม

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1.1-1.5. เรื่องการบวก ลบพหุนาม และ การคูณ หารพหุนามด้วยเอกนาม

 

 เฉลยคำตอบข้อ 1.1-1.5    

  การบวก ลบ ของพหุนาม

  การบวก ลบ ของพหุนาม

  การบวก ลบ ของพหุนาม

  การบวก ลบ ของพหุนาม

  การบวก ลบ ของพหุนาม

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

  การบวก ลบ ของพหุนาม

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1.6-1.10 เรื่อง การบวก ลบพหุนาม และ การคูณ หารพหุนามด้วยเอกนาม

 

 เฉลยคำตอบข้อ 1.6-1.10     

   การบวก ลบ ของพหุนาม

   การบวก ลบ ของพหุนาม

  การบวก ลบ ของพหุนาม

  การบวก ลบ ของพหุนาม

  การบวก ลบ ของพหุนาม

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     การคูณเอกนามกับพหุนาม

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2.1-2.6. เรื่องการบวก ลบพหุนาม และ การคูณ หารพหุนามด้วยเอกนาม

 

 เฉลยคำตอบข้อ 2.1-2.6    

  การคูณเอกนามกับพหุนาม

  การคูณเอกนามกับพหุนาม

  การคูณเอกนามกับพหุนาม

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

  การคูณเอกนามกับพหุนาม

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2.7-2.10 เรื่อง การบวก ลบพหุนาม และ การคูณ หารพหุนามด้วยเอกนาม

 

 เฉลยคำตอบข้อ 2.7-2.10     

   การคูณเอกนามกับพหุนาม

   การคูณเอกนามกับพหุนาม

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  การหารพหุนามด้วยเอกนาม

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 3.1-3.4 เรื่อง การบวก ลบพหุนาม และ การคูณ หารพหุนามด้วยเอกนาม

 

 เฉลยคำตอบข้อ 3.1-3.4     

   การหารพหุนามด้วยเอกนาม

   การหารพหุนามด้วยเอกนาม

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  การหารพหุนามด้วยเอกนาม

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 3.5-3.8 เรื่อง การบวก ลบพหุนาม และ การคูณ หารพหุนามด้วยเอกนาม

 

 เฉลยคำตอบข้อ 3.5-3.8     

   การหารพหุนามด้วยเอกนาม

   การหารพหุนามด้วยเอกนาม

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK