การคูณพหุนามตัวแปรเดียว

แบบฝึกหัด 2.2ก ม.2 เพิ่มเติม

 

การคูณพหุนามตัวแปรเดียว

ในบทนี้  เป็นการเรียนรู้จาก แบบฝึกหัด เรื่อง การคูณพหุนามตัวแปรเดียว

และ การคูณพหุนามด้วยพหุนาม การหาผลลัพธ์ให้อยู่ในรูปอย่างง่าย 

เป็นการเฉลยที่ง่ายต่อการ เรียนรู้ ด้วยตนเอง พร้อมกับการเฉลยคำตอบ อย่างเป็นขั้นตอน 

 
 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง การคูณพหุนามตัวแปรเดียว

สามารถเปิดโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ ได้ทันที

 

 

     การคูณพหุนามตัวแปรเดียว

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1.1-1.6. เรื่องการคูณพหุนามตัวแปรเดียว

 

 เฉลยคำตอบข้อ 1.1-1.6    

  การคูณพหุนามตัวแปรเดียว

  การคูณพหุนามตัวแปรเดียว

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

  การคูณพหุนามตัวแปรเดียว

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1.7-1.12 เรื่อง การคูณพหุนามตัวแปรเดียว

 

 เฉลยคำตอบข้อ 1.7-1.12     

   การคูณพหุนามตัวแปรเดียว

   การคูณพหุนามตัวแปรเดียว

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     การคูณพหุนามตัวแปรเดียว

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1.13-1.18 เรื่องการคูณพหุนามตัวแปรเดียว

 

 เฉลยคำตอบข้อ 1.13-1.18     

  การคูณพหุนามตัวแปรเดียว

  การคูณพหุนามตัวแปรเดียว

  การคูณพหุนามตัวแปรเดียว

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

  การคูณพหุนามโดยการเขียนการคูณในแนวตั้ง

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2.1-2.6 เรื่อง การคูณพหุนามตัวแปรเดียว

 

 เฉลยคำตอบข้อ 2.1-2.6     

   การคูณพหุนามโดยการเขียนการคูณในแนวตั้ง

   การคูณพหุนามโดยการเขียนการคูณในแนวตั้ง

   การคูณพหุนามโดยการเขียนการคูณในแนวตั้ง

   การคูณพหุนามโดยการเขียนการคูณในแนวตั้ง

   การคูณพหุนามโดยการเขียนการคูณในแนวตั้ง

   การคูณพหุนามโดยการเขียนการคูณในแนวตั้ง

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  การคูณพหุนามโดยการเขียนการคูณในแนวตั้ง

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2.7-2.12 เรื่อง การคูณพหุนามตัวแปรเดียว

 

 เฉลยคำตอบข้อ 2.7-2.12     

   การคูณพหุนามโดยการเขียนการคูณในแนวตั้ง

   การคูณพหุนามโดยการเขียนการคูณในแนวตั้ง

  การคูณพหุนามโดยการเขียนการคูณในแนวตั้ง

  การคูณพหุนามโดยการเขียนการคูณในแนวตั้ง

  การคูณพหุนามโดยการเขียนการคูณในแนวตั้ง

  การคูณพหุนามโดยการเขียนการคูณในแนวตั้ง

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  การคูณพหุนามโดยการเขียนการคูณในแนวตั้ง

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2.13-2.18 เรื่อง การคูณพหุนามตัวแปรเดียว

 

 เฉลยคำตอบข้อ 2.13-2.18     

   การคูณพหุนามโดยการเขียนการคูณในแนวตั้ง

   การคูณพหุนามโดยการเขียนการคูณในแนวตั้ง

   การคูณพหุนามโดยการเขียนการคูณในแนวตั้ง

   การคูณพหุนามโดยการเขียนการคูณในแนวตั้ง

   การคูณพหุนามโดยการเขียนการคูณในแนวตั้ง

   การคูณพหุนามโดยการเขียนการคูณในแนวตั้ง

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK