การคูณและการหารเศษส่วนของพหุนาม

แบบฝึกหัด 2.5 ม.2 เพิ่มเติม

 

การคูณและการหารเศษส่วนของพหุนาม

ในบทนี้  เป็นการเรียนรู้จาก แบบฝึกหัด เรื่อง การคูณและการหารเศษส่วนของพหุนาม

การหาผลลัพธ์ให้อยู่ในรูปอย่างง่าย 

เป็นการเฉลยที่ง่ายต่อการ เรียนรู้ ด้วยตนเอง พร้อมกับการเฉลยคำตอบ อย่างเป็นขั้นตอน 

 
 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง การคูณและการหารเศษส่วนของพหุนาม

สามารถเปิดโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ ได้ทันที

 

 

     การคูณและการหารเศษส่วนของพหุนาม

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1.1-1.5 เรื่อง การคูณและการหารเศษส่วนของพหุนาม

 

 เฉลยคำตอบข้อ 1.1-1.5    

  การคูณและการหารเศษส่วนของพหุนาม

  การคูณและการหารเศษส่วนของพหุนาม

  การคูณและการหารเศษส่วนของพหุนาม

  การคูณและการหารเศษส่วนของพหุนาม

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

  การคูณและการหารเศษส่วนของพหุนาม

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1.6-1.10 เรื่อง การคูณและการหารเศษส่วนของพหุนาม

 

 เฉลยคำตอบข้อ 1.6-1.10     

   การคูณและการหารเศษส่วนของพหุนาม

   การคูณและการหารเศษส่วนของพหุนาม

   การคูณและการหารเศษส่วนของพหุนาม

  การคูณและการหารเศษส่วนของพหุนาม

  การคูณและการหารเศษส่วนของพหุนาม

  การคูณและการหารเศษส่วนของพหุนาม

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     การคูณและการหารเศษส่วนของพหุนาม

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2.1-2.5 เรื่อง การคูณและการหารเศษส่วนของพหุนาม

 

 เฉลยคำตอบข้อ 2.1-2.5     

  การคูณและการหารเศษส่วนของพหุนาม

  การคูณและการหารเศษส่วนของพหุนาม

  การคูณและการหารเศษส่วนของพหุนาม

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

  การคูณและการหารเศษส่วนของพหุนาม

เฉลยคำตอบข้อที่2.6-2.10 เรื่อง การคูณและการหารเศษส่วนของพหุนาม

 

 เฉลยคำตอบข้อ 2.6-2.10     

   การคูณและการหารเศษส่วนของพหุนาม

   การคูณและการหารเศษส่วนของพหุนาม

   การคูณและการหารเศษส่วนของพหุนาม

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK