การบวกและการลบเศษส่วนของพหุนาม

แบบฝึกหัด 2.6 ม.2 เพิ่มเติม

 

การบวกและการลบเศษส่วนของพหุนาม

ในบทนี้  เป็นการเรียนรู้จาก แบบฝึกหัด เรื่อง การบวกและการลบเศษส่วนของพหุนาม

การหาผลลัพธ์ให้อยู่ในรูปอย่างง่าย 

เป็นการเฉลยที่ง่ายต่อการ เรียนรู้ ด้วยตนเอง พร้อมกับการเฉลยคำตอบ อย่างเป็นขั้นตอน 

 
 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง การบวกและการลบเศษส่วนของพหุนาม

สามารถเปิดโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ ได้ทันที

 

 

     การบวกและการลบเศษส่วนของพหุนาม

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1-4 เรื่อง การบวกและการลบเศษส่วนของพหุนาม

 

 เฉลยคำตอบข้อ 1-4    

  การบวกและการลบเศษส่วนของพหุนาม

  การบวกและการลบเศษส่วนของพหุนาม

  การบวกและการลบเศษส่วนของพหุนาม

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

  การบวกและการลบเศษส่วนของพหุนาม

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 5-8 เรื่อง การบวกและการลบเศษส่วนของพหุนาม

 

 เฉลยคำตอบข้อ 5-8     

   การบวกและการลบเศษส่วนของพหุนาม

   การบวกและการลบเศษส่วนของพหุนาม

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     การบวกและการลบเศษส่วนของพหุนาม

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 9-12 เรื่อง การบวกและการลบเศษส่วนของพหุนาม

 

 เฉลยคำตอบข้อ 9-12     

  การบวกและการลบเศษส่วนของพหุนาม

  การบวกและการลบเศษส่วนของพหุนาม

  การบวกและการลบเศษส่วนของพหุนาม

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

  การบวกและการลบเศษส่วนของพหุนาม

เฉลยคำตอบข้อที่ 13-16 เรื่อง การบวกและการลบเศษส่วนของพหุนาม

 

 เฉลยคำตอบข้อ 13-16     

   การบวกและการลบเศษส่วนของพหุนาม

   การบวกและการลบเศษส่วนของพหุนาม

   การบวกและการลบเศษส่วนของพหุนาม

   การบวกและการลบเศษส่วนของพหุนาม

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  การบวกและการลบเศษส่วนของพหุนาม

เฉลยคำตอบข้อที่ 17-20 เรื่อง การบวกและการลบเศษส่วนของพหุนาม

 

 เฉลยคำตอบข้อ 17-20     

   การบวกและการลบเศษส่วนของพหุนาม

   การบวกและการลบเศษส่วนของพหุนาม

   การบวกและการลบเศษส่วนของพหุนาม

   การบวกและการลบเศษส่วนของพหุนาม

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK