มากกว่า น้อยกว่า เท่ากับ ของจำนวนนับ

เฉลยแบบฝึกหัด ป.3

 

มากกว่า น้อยกว่า เท่ากับ ของจำนวนนับ

ในบทนี้  เป็นการเรียนรู้จาก แบบฝึกหัด เรื่อง มากกว่า น้อยกว่า เท่ากับ ของจำนวนนับ

เรียน การใช้เครื่องหมาย เปรียบเทียบ จำนวนหลักพัน และหลักหมื่น

เป็นการเฉลยที่ง่ายต่อการ เรียนรู้ด้วยตนเองพร้อมกับการเฉลยคำตอบ อย่างเป็นขั้นตอน 

 
 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง มากกว่า น้อยกว่า เท่ากับ ของจำนวนนับ

สามารถเปิดโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ ได้ทันที

 

  

   มากกว่า น้อยกว่า เท่ากับ ของจำนวนนับ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1 เรื่อง มากกว่า น้อยกว่า เท่ากับ ของจำนวนนับ

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1     

     มากกว่า น้อยกว่า เท่ากับ ของจำนวนนับ                     

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

   มากกว่า น้อยกว่า เท่ากับ ของจำนวนนับ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2. เรื่อง มากกว่า น้อยกว่า เท่ากับ ของจำนวนนับ

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 2.     

       มากกว่า น้อยกว่า เท่ากับ ของจำนวนนับ         

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

   มากกว่า น้อยกว่า เท่ากับ ของจำนวนนับ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 3. เรื่อง มากกว่า น้อยกว่า เท่ากับ ของจำนวนนับ

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 3.     

      มากกว่า น้อยกว่า เท่ากับ ของจำนวนนับ

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK