แบบฝึกหัด มุมฉาก มุมแหลม มุมป้าน ป.5

 

แบบฝึกหัด มุมฉาก มุมแหลม มุมป้าน

ในบทนี้เป็นการทบทวน คุณสมบัติของมุมฉาก มุมแหลม มุมป้าน

โดยมุมแหลมมีมุมที่น้อยกว่า 90 องศา มุมฉากมีมุมเท่ากับ 90 องศา

มุมป้านมีมุมระหว่างมากกว่า 90 องศาแต่ไม่เกิน 180 องศา  

ในบทนี้ เป็นการเรียนรู้จากแบบฝึกหัดมุมฉาก มุมแหลม มุมป้าน

 
 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง มุมฉาก มุมแหลม มุมป้าน

สามารถเปิดโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ

ได้ทันที

 

 

 มุมฉาก มุมแหลม

 มุมป้าน มุมแหลม

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1-4 เรื่อง มุมฉาก มุมแหลม มุมป้าน

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1-4    

   มุมฉาก มุมแหลม

 
 

 

อ มุมป้าน มุมแหลม

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  

  มุมแหลม

  มุมแหลม มุมป้าน

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 5-8 มุมฉาก มุมแหลม มุมป้าน

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 5-8.     

  มุมแหลม

 

 
 

 

  มุมป้าน มุมแหลม

 
 

 

 
 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK