แบบฝึกหัด มุมตรง มุมกลับ ป.5

 

แบบฝึกหัด มุมตรง มุมกลับ

ในบทนี้เป็นการทบทวน คุณสมบัติของมุมตรง และ มุมกลับ

โดยมุมตรงมีมุมที่เท่ากับ 180 องศา 

มุมกลับมีมุมระหว่างมากกว่า 180 องศาแต่ไม่เกิน 360 องศา  

ในบทนี้ เป็นการเรียนรู้จากแบบฝึกหัดมุมตรง มุมกลับ

 
 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง มุมตรง มุมกลับ

สามารถเปิดโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ

ได้ทันที

 

 

 มุมแหลม มุมตรง

มุมฉาก มุมป้าน

มุมป้าน มุมแหลม 

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1-6 เรื่อง มุมตรง มุมกลับ

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1-6    

  มุมแหลม มุมตรง

 
 

 

  angle 02 ans

 
 

 

  มุมป้าน มุมแหลม 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  

  มุมฉาก มุมตรง

  มุมป้าน มุมแหลม

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 7-10 มุมตรง มุมกลับ

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 7-10.     

  มุมฉาก มุมตรง

 

 
 

 

  มุมป้าน มุมแหลม

 
 

 

 
 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK