แบบฝึกหัด การวัดขนาดของ

มุมฉาก มุมแหลม มุมป้าน ป.5

 

แบบฝึกหัด การวัดขนาดของมุมฉาก มุมแหลม มุมป้าน

ในบทนี้เป็นการทบทวน การวัดขนาดของมุมโดยใช้โปรแทรกเตอร์

ชนิดครึ่งวงกลม หรือชนิดสี่เหลี่ยมผืนผ้า วัดมุมฉาก มุมแหลมและ

มุมป้าน โดยขนาดของมุมที่วัดได้เรียกว่า องศา

ในบทนี้ เป็นการเรียนรู้จาก

แบบฝึกหัดการวัดขนาดของมุมฉาก มุมแหลม มุมป้าน

 
 

คำตอบของแบบฝึกหัด

เรื่อง การวัดขนาดของมุมฉาก มุมแหลม มุมป้าน

สามารถเปิดโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ

ได้ทันที

 

 

 การวัดขนาดของมุมแหลม

  การวัดขนาดของมุมแหลม มุมป้าน

การวัดขนาดของมุมตรง มุมป้าน

 การวัดขนาดของมุมแหลม มุมป้าน

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1 เรื่อง การวัดขนาดของมุม

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1    

  การวัดขนาดของมุมแหลม มุมป้าน

 
 

 

  การวัดขนาดของมุมตรง มุมป้าน

 
 

 

  การวัดขนาดของมุมแหลม มุมป้าน  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  

  การวัดขนาดของมุม

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2 การวัดขนาดของมุม

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 2.     

 การวัดขนาดของมุม

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

  การวัดขนาดของมุม

       การวัดขนาดของมุม

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 3 การวัดขนาดของมุม

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 3.     

  การวัดขนาดของมุม

 
   ขนาดของมุมที่ได้มีหน่วยการวัดเป็นองศา   
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK