มุม ชื่อมุม จุดยอดของมุม แขนของมุม

เฉลยแบบฝึกหัด ป.4

มุม ชื่อมุม จุดยอดของมุม แขนของมุม

  เมื่อที่จุด ก มี รังสี กอ และรังสี กค  ลากออกไป เกิดมุมขึ้น

  ตามรูปด้านล่าง                                       

  เราเรียกว่ามุม  อกค  หรือ มม คอก

  โดยมีจุด       ก. เป็นจุดยอดของมุม 

  และ รังสี อก และ รังสี  กค เป็นแขนของมุม 

  มุม ชื่อมุม จุดยอดของมุม แขนของมุม

แบบฝึกหัด มุม ชื่อมุม จุดยอดของมุม แขนของมุม

ที่ง่ายต่อการ เรียนรู้ด้วย ตนเอง พร้อมกับการเฉลยคำตอบ อย่างเป็นขั้นตอน 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง  มุม ชื่อมุม จุดยอดของมุม แขนของมุม

 

  มุม ชื่อมุม จุดยอดของมุม แขนของมุม

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1 มุม ชื่อมุม จุดยอดของมุม แขนของมุม

 

  เฉลยคำตอบข้อ 1  

 1.

  มุม ชื่อมุม จุดยอดของมุม แขนของมุม

 
 

 

2.

    มุม ชื่อมุม จุดยอดของมุม แขนของมุม

 
 

 

3.

  มุม ชื่อมุม จุดยอดของมุม แขนของมุม

 
 

 

 4.  

มุม ชื่อมุม จุดยอดของมุม แขนของมุม

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK