การเปรียบเทียบขนาดของมุม

เฉลยแบบฝึกหัด ป.4

การเปรียบเทียบขนาดของมุม

  เราสามารถวัดขนาดของมุม โดยนำกระดาษมาทาบและตัดเท่ากับมุมที่ต้องการ

และ เมื่อต้องการเปรียบเทียบขนาดของมุมทำแบบเดียวกันกับมุมที่ต้องการเปรียบเทียบ

นำกระดาษที่ตัดได้จากทั้งสองมุมมาประกบเพื่อเปรียบเทียบกัน

แบบฝึกหัด การเปรียบเทียบขนาดของมุม

ที่ง่ายต่อการ เรียนรู้ด้วย ตนเอง พร้อมกับการเฉลยคำตอบ อย่างเป็นขั้นตอน 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง  การเปรียบเทียบขนาดของมุม

 

  การเปรียบเทียบขนาดของมุม

  การเปรียบเทียบขนาดของมุม

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1-2 การเปรียบเทียบขนาดของมุม

 

  เฉลยคำตอบข้อ 1-2  

 

 การเปรียบเทียบขนาดของมุม

 
 

 

 
 

 

 การเปรียบเทียบขนาดของมุม

 
 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  เรียงลำดับตามขนาดของมุม

  เรียงลำดับตามขนาดของมุม

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 3-4 เรียงลำดับตามขนาดของมุม 

 

  เฉลยคำตอบข้อ 3-4  

  เรียงลำดับตามขนาดของมุม

 
     
 

  เรียงลำดับตามขนาดของมุม

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK