มุมฉาก มุมแหลม มุมป้าน

เฉลยแบบฝึกหัด ป.4

มุมฉาก มุมแหลม มุมป้าน

              สองมุมฉาก

  เมื่อเรามีเส้นตรงมุมหนึ่งเส้น 

  และมื่อกำหนด จุด ฉ เป็นจุดใดๆ บนเส้นตรง จฉ 

  ลากเส้นแบ่งครึ่งมุม จากจุด ฉ ให้แบ่งมุมเท่าๆกัน

  มุมที่เกิดขึ้นเป็นมุมฉาก 2 มุม  มุม จฉช มีขนาด สองมุมฉาก 

 

             มุมฉาก

 

   มุมฉาก          

 มุมแหลม

 

 มุมแหลม คือ มุมที่กางน้อยกว่า หนึ่งมุมฉาก

 มุมป้าน                   

 มุมป้าน คือ เป็นมุมที่กางมากกว่า หนึ่งมุมฉาก  แต่เล็กกว่า สองมุมฉาก  

แบบฝึกหัด มุมฉาก มุมแหลม มุมป้าน

ที่ง่ายต่อการ เรียนรู้ด้วย ตนเอง พร้อมกับการเฉลยคำตอบ อย่างเป็นขั้นตอน 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง  มุมฉาก มุมแหลม มุมป้าน

 

  มุมฉาก

  มุมฉาก

  มุมฉาก

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1 มุมฉาก  

 

  เฉลยคำตอบข้อ 1  

 

มุมฉาก

 
 

 

 มุมฉาก

 
 

 

  มุมฉาก

 
 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  มุมฉาก

  มุมฉาก

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2 มุมฉาก  

 

  เฉลยคำตอบข้อ 2 

มุมฉาก

 
 

 

 
 

  มุมฉาก

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  มุมฉาก มุมแหลม มุมป้าน

  มุมฉาก มุมแหลม มุมป้าน

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 3 มุมฉาก มุมแหลม มุมป้าน 

 

  เฉลยคำตอบข้อ 3 

มุมฉาก มุมแหลม มุมป้าน

 
     
 

  มุมฉาก มุมแหลม มุมป้าน

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  มุมฉาก มุมแหลม มุมป้าน

  มุมฉาก มุมแหลม มุมป้าน

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 4 มุมฉาก มุมแหลม มุมป้าน 

 

  เฉลยคำตอบข้อ 4 

มุมฉาก มุมแหลม มุมป้าน

 
     
 

  มุมฉาก มุมแหลม มุมป้าน

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK