เส้นขนาน เฉลยแบบฝึกหัด ป.4

เส้นขนาน

   เมื่อเส้นตรงสองเส้นขนานกัน ก็ต่อเมื่อ เส้นตรงทั้งสองอยู่ในระนาบเดียวกัน

   และ เส้นทั้งสองมีระยะห่างเท่ากันเสมอ 

แบบฝึกหัด เส้นขนาน

ที่ง่ายต่อการ เรียนรู้ด้วย ตนเอง พร้อมกับการเฉลยคำตอบ อย่างเป็นขั้นตอน 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง  เส้นขนาน

 

  เส้นขนาน

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1 เส้นขนาน  

 

  เฉลยคำตอบข้อ 1   

เส้นขนาน

 
 

 

 
 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

2.

  เส้นขนาน

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2 เส้นขนาน

 

  เฉลยคำตอบข้อ 2 

เส้นขนาน

 
 

 

 
 

  

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  เส้นขนาน

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 3 เส้นขนาน  

 

  เฉลยคำตอบข้อ 3 

เส้นขนาน

 
     
 

  

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  เส้นขนาน

  เส้นขนาน

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 4 เส้นขนาน  

 

  เฉลยคำตอบข้อ 4 

เส้นขนาน

 
 

 

 
 

  

  เส้นขนาน

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK