ทบทวนส่วนต่างๆของรูปวงกลม

เฉลยแบบฝึกหัด ป.6

 

ทบทวนส่วนต่างๆของรูปวงกลม

วงกลมมีส่วนประกอบ จุดศูนย์กลาง  รัศมี   เส้นผ่าศูนย์กลาง 

จุดศูนย์กลาง เป็นจุดที่อยู่กึ่งกลางของวงกลม  

รัศมี เป็นระยะทางระหว่างจุดศูนย์กลางและเส้นรอบวง  

เส้นผ่าศูนย์กลาง เป็นเส้นตรงที่ลากจากเส้นรอบวงผ่านจุดศูนย์กลางไป

เส้นรอบวงอีกด้านหนึ่งของวงกลม

  ทบทวนส่วนต่างๆของรูปวงกลม

ในบทนี้ เป็นการเรียนรู้จากแบบฝึกหัด ทบทวนส่วนต่างๆของรูปวงกลม

 
 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง ทบทวนส่วนต่างๆของรูปวงกลม

สามารถเปิดโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ ได้ทันที

 

 

  จุดศูนย์กลาง  รัศมี   เส้นผ่าศูนย์กลาง

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1 เรื่อง ทบทวนส่วนต่างๆของรูปวงกลม

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1     

    จุดศูนย์กลาง

       

 
 

 

    รัศมี

    

 
 

 

    เส้นผ่าศูนย์กลาง

 
 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  รัศมี   เส้นผ่าศูนย์กลาง  

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2 เรื่อง ทบทวนส่วนต่างๆของรูปวงกลม

 

 เฉลยคำตอบข้อ 2   

2.1

  รัศมี

  

 
 

 

2.2

    เส้นผ่าศูนย์กลาง

    เส้นผ่าศูนย์กลาง

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK