หาความยาวรอบรูปวงกลม

เฉลยแบบฝึกหัด ป.6

 

ความยาวรอบรูปวงกลม

การหาความยาวรอบรูปวงกลมเราต้องอาศัยความสัมพันธ์

ระหว่าง ความยาวรอบรูปวงกลม หาร ความยาวเส้นผ่าศูนย์กลาง

ของรูปวงกลมรูปหนึ่งมีค่าประมาณ 3.14 เราใช้ เครื่องหมาย ∏  (พาย)

โดยมีสูตรการหาความยาวรอบรูปวงกลม  คือ 2∏r   โดยที่  ∏  =  3.14

    ความยาวรอบรูปวงกลม

ในบทนี้ เป็นการเรียนรู้จากแบบฝึกหัด ความยาวรอบรูปวงกลม

 
 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง ความยาวรอบรูปวงกลม

สามารถเปิดโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ ได้ทันที

 

 

  ความยาวรอบรูปวงกลม

  ความยาวรอบรูปวงกลม

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1 เรื่อง ความยาวรอบรูปวงกลม

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1     

    ความยาวรอบรูปวงกลม

       

 
 

 

    ความยาวรอบรูปวงกลม

    

 
 

 

    ความยาวรอบรูปวงกลม

 
 

 

    ความยาวรอบรูปวงกลม

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  ความยาวรอบรูปวงกลม  

  ความยาวรอบรูปวงกลม

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2 เรื่อง ความยาวรอบรูปวงกลม

 

 เฉลยคำตอบข้อ 2   

  ความยาวรอบรูปวงกลม

  

 
 

 

    ความยาวรอบรูปวงกลม

    

 
 

 

    ความยาวรอบรูปวงกลม

 
 

 

    ความยาวรอบรูปวงกลม 

 
 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  ความยาวรอบรูปวงกลม  

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 3 เรื่อง ความยาวรอบรูปวงกลม

 

 เฉลยคำตอบข้อ 3   

  ความยาวรอบรูปวงกลม

  

 
 

 

    ความยาวรอบรูปวงกลม

    

 
 

 

    ความยาวรอบรูปวงกลม

 
 

 

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  ความยาวรอบรูปวงกลม  

เฉลยคำตอบ ชวนคิด เรื่อง ความยาวรอบรูปวงกลม

 

 เฉลยคำตอบ ชวนคิด   

      ความยาวรอบรูปวงกลม

  

 
 

 

    ความยาวรอบรูปวงกลม

    

 
 

    

 
 

     

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK