การหาพื้นที่รูปวงกลม

เฉลยแบบฝึกหัด ป.6

 

การหาพื้นที่รูปวงกลม

การหาพื้นที่รูปวงกลม หาได้เมื่อเรารู้ค่า รัศมี (r)

โดยมีสูตรการหาพื้นที่รูปวงกลม  =   ∏r2   โดยที่  ∏  =  3.14

 การหาพื้นที่รูปวงกลม

ในบทนี้ เป็นการเรียนรู้จากแบบฝึกหัด การหาพื้นที่รูปวงกลม

 
 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง การหาพื้นที่รูปวงกลม

สามารถเปิดโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ ได้ทันที

 

 

  การหาพื้นที่รูปวงกลม

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1.1-4 เรื่อง การหาพื้นที่รูปวงกลม

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1.1-4     

    การหาพื้นที่รูปวงกลม

       

 
 

 

    การหาพื้นที่รูปวงกลม

    

 
 

 

    การหาพื้นที่รูปวงกลม

 
 

 

    การหาพื้นที่รูปวงกลม

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  การหาพื้นที่รูปวงกลม  

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1.5-8 เรื่อง การหาพื้นที่รูปวงกลม

 

 เฉลยคำตอบข้อ 1.5-8   

  การหาพื้นที่รูปวงกลม

  

 
 

 

    การหาพื้นที่รูปวงกลม

    

 
 

 

    การหาพื้นที่รูปวงกลม

 
 

 

    การหาพื้นที่รูปวงกลม 

 
 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  การหาพื้นที่รูปวงกลม  

  การหาพื้นที่รูปวงกลม

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2.1-4 เรื่อง การหาพื้นที่รูปวงกลม

 

 เฉลยคำตอบข้อ 2.1-4   

  การหาพื้นที่รูปวงกลม

  การหาพื้นที่รูปวงกลม

  

 
 

 

    การหาพื้นที่รูปวงกลม

    การหาพื้นที่รูปวงกลม

    

 
 

 

    การหาพื้นที่รูปวงกลม

    การหาพื้นที่รูปวงกลม

 
 

 

    การหาพื้นที่รูปวงกลม

    การหาพื้นที่รูปวงกลม

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  การหาพื้นที่รูปวงกลม

  การหาพื้นที่รูปวงกลม  

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2.5-8 เรื่อง การหาพื้นที่รูปวงกลม

 

 เฉลยคำตอบ ชวนคิด   

    การหาพื้นที่รูปวงกลม

    การหาพื้นที่รูปวงกลม

  

 
 

 

    การหาพื้นที่รูปวงกลม

    การหาพื้นที่รูปวงกลม

 
 

    

    การหาพื้นที่รูปวงกลม

    การหาพื้นที่รูปวงกลม

 
 

     

    การหาพื้นที่รูปวงกลม

    การหาพื้นที่รูปวงกลม

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK