โจทย์ปัญหารูปวงกลม

เฉลยแบบฝึกหัด ป.6

 

โจทย์ปัญหารูปวงกลม

การหาคำตอบจากโจทย์ปัญหารูปวงกลม มีวิธีการดังนี้

1. สรุปก่อนว่าโจทย์ กำหนดอะไรมาให้ และต้องการคำตอบของอะไร

2. วาดรูปเพื่อให้เข้าใจปัญหานั้นเพื่อให้เห็นถึงปัญหา

3. คิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาจากรูป ตามสถานะการณ์

 ในบทนี้ เป็นการเรียนรู้จากแบบฝึกหัด โจทย์ปัญหารูปวงกลม

 
 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง โจทย์ปัญหารูปวงกลม

สามารถเปิดโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ ได้ทันที

 

 

  โจทย์ปัญหาพื้นที่รูปวงกลม

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1-3 เรื่อง โจทย์ปัญหารูปวงกลม

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1-3     

    โจทย์ปัญหาพื้นที่รูปวงกลม

    โจทย์ปัญหาพื้นที่รูปวงกลม

       

 
 

 

    โจทย์ปัญหาพื้นที่รูปวงกลม

    

 
 

 3.

                          โจทย์ปัญหาพื้นที่รูปวงกลม

     โจทย์ปัญหาพื้นที่รูปวงกลม

     โจทย์ปัญหาพื้นที่รูปวงกลม

 
 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  โจทย์ปัญหาพื้นที่รูปวงกลม

  โจทย์ปัญหาพื้นที่รูปวงกลม  

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 4-6 เรื่อง โจทย์ปัญหารูปวงกลม

 

 เฉลยคำตอบข้อ 4-6   

  โจทย์ปัญหาพื้นที่รูปวงกลม

  โจทย์ปัญหาพื้นที่รูปวงกลม

  

 
 

 

    โจทย์ปัญหาพื้นที่รูปวงกลม

    โจทย์ปัญหาพื้นที่รูปวงกลม

    

 
 

 

    โจทย์ปัญหาพื้นที่รูปวงกลม

    โจทย์ปัญหาพื้นที่รูปวงกลม

    โจทย์ปัญหาพื้นที่รูปวงกลม

 
 

  

 
 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK