ทบทวนส่วนต่างๆของรูปวงกลม

เฉลยแบบฝึกหัด ป.5

ทบทวนส่วนต่างๆของรูปวงกลม 

เราจะได้เรียนรู้ ส่วนประกอบของรูปวงกลม

      ทบทวนส่วนต่างๆของรูปวงกลม

เส้นตรง สน เรียกว่า เส้นผ่าศูนย์กลาง

เส้นตรง สอ และ เส้นตรง อน เรียกว่า รัศมี

จุด อ. เรียกว่าจุดศูนย์กลางของวงกลม

เส้นที่อยูรอบจุด อ เรียกว่า เส้นรอบวง

ชื่อของรูปวงกลมด้านบนเราเรียกว่า วงกลม อ

แบบฝึกหัด เรื่อง ทบทวนส่วนต่างๆของรูปวงกลม

ที่ง่ายต่อการเรียนรู้ด้วยตนเองพร้อมกับการเฉลยคำตอบ 

อย่างเป็นขั้นตอน 

คำตอบของแบบฝึกหัด 

เรื่อง ทบทวนส่วนต่างๆของรูปวงกลม

สามารถเปิดโดย คลิกที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำได้ทันที

 ทบทวนส่วนต่างๆของรูปวงกลม

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1 ทบทวนส่วนต่างๆของรูปวงกลม

 

 

 ทบทวนส่วนต่างๆของรูปวงกลม

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

ทบทวนส่วนต่างๆของรูปวงกลม

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2 ทบทวนส่วนต่างๆของรูปวงกลม

 

  ทบทวนส่วนต่างๆของรูปวงกลม

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 ทบทวนส่วนต่างๆของรูปวงกลม

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 3 ทบทวนส่วนต่างๆของรูปวงกลม

 

  

 
 

 

 ทบทวนส่วนต่างๆของรูปวงกลม

  

 
 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 ทบทวนส่วนต่างๆของรูปวงกลม

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 4 ทบทวนส่วนต่างๆของรูปวงกลม

 

  

 
 

 ทบทวนส่วนต่างๆของรูปวงกลม

  

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 ทบทวนส่วนต่างๆของรูปวงกลม

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 5 ทบทวนส่วนต่างๆของรูปวงกลม

 

  

 
 

 ทบทวนส่วนต่างๆของรูปวงกลม

  

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK