การสร้างรูปวงกลม เฉลยแบบฝึกหัด ป.5

การสร้างรูปวงกลม

เราจะได้เรียนรู้ การสร้างรูปวงกลมโดยเริ่มจาก

1. กำหนดจุดศูนย์กลางของวงกลม

2. นำวงเวียนกางออกให้เท่ากับความยาวของรัศมี

3. นำวงเวียนที่กางออกแล้ว ข้างหนึ่งปักไปที่จุดศูนย์กลางของวงกลม

4. นำขาวงเวียนอีกด้านวาดไปรอบจุดศูนย์กลาง ได้วงกลมตามต้องการ

แบบฝึกหัด เรื่อง การสร้างรูปวงกลม ที่ง่ายต่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง

พร้อมกับการเฉลยคำตอบ อย่างเป็นขั้นตอน 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง การสร้างรูปวงกลม

สามารถเปิดโดย คลิกที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำได้ทันที

การสร้างรูปวงกลม

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1-2 การสร้างรูปวงกลม

 

 

 การสร้างรูปวงกลม

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

การสร้างรูปวงกลม

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 3-4 การสร้างรูปวงกลม

 

  การสร้างรูปวงกลม

 
 

 

  การสร้างรูปวงกลม

 
 

 

 

 
 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

การสร้างรูปวงกลม

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 5-6 การสร้างรูปวงกลม

 

  

 
 

 

 การสร้างรูปวงกลม

  

 
 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 การสร้างรูปวงกลม

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 7-8 การสร้างรูปวงกลม

 

  

 
 

 

 การสร้างรูปวงกลม

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK