รูปสามเหลี่ยมแบ่งตามลักษณะของมุม

เฉลยแบบฝึกหัด ป.5

รูปสามเหลี่ยมแบ่งตามลักษณะของมุม

เราจะได้เรียนรู้ การแบ่งและเรียกชื่อรูปสามเหลี่ยมตามชนิดของมุม

รูปสามเหลี่ยมมุมฉาก     รูปสามเหลี่ยมมีมุมหนึ่งเป็นมุมฉาก

รูปสามเหลี่ยมมุมแหลม    รูปสามเหลี่ยมมีมุมหนึ่งเป็นมุมแหลม

รูปสามเหลี่ยมมุมป้าน      รูปสามเหลี่ยมมีมุมหนึ่งเป็นมุมป้าน

แบบฝึกหัด เรื่อง รูปสามเหลี่ยมแบ่งตามลักษณะของมุม

ที่ง่ายต่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง

พร้อมกับการเฉลยคำตอบ อย่างเป็นขั้นตอน 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง รูปสามเหลี่ยมแบ่งตามลักษณะของมุม

สามารถเปิดโดย คลิกที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำได้ทันที

รูปสามเหลี่ยมแบ่งตามลักษณะของมุม

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1 รูปสามเหลี่ยมแบ่งตามลักษณะของมุม

 

 

 รูปสามเหลี่ยมแบ่งตามลักษณะของมุม

 
 

 

 
 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

รูปสามเหลี่ยมแบ่งตามลักษณะของมุม

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2 รูปสามเหลี่ยมแบ่งตามลักษณะของมุม

 

 triangle 02 ans1

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

รูปสามเหลี่ยมแบ่งตามลักษณะของมุม

รูปสามเหลี่ยมแบ่งตามลักษณะของมุม

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 3 รูปสามเหลี่ยมแบ่งตามลักษณะของมุม

 

  รูปสามเหลี่ยมแบ่งตามลักษณะของมุม

 
 

 

  รูปสามเหลี่ยมแบ่งตามลักษณะของมุม

 

 
 

 

  รูปสามเหลี่ยมแบ่งตามลักษณะของมุม

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

รูปสามเหลี่ยมแบ่งตามลักษณะของมุม

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 4 รูปสามเหลี่ยมแบ่งตามลักษณะของมุม

 

  

 
 

 

 รูปสามเหลี่ยมแบ่งตามลักษณะของมุม

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK