มุมยอด มุมที่ฐาน ด้านประกอบมุมยอด

เฉลยแบบฝึกหัด ป.5

มุมยอด มุมที่ฐาน ด้านประกอบมุมยอด

เราจะได้เรียนรู้ มุมที่ฐาน มุมยอด  ด้านประกอบมุมยอด 

เมื่อเรามีสามเหลี่ยมหนึ่งรูป

-    เรากำหนดให้ด้านหนึ่งเป็นฐาน

     มุมที่ฐานทั้งสองด้านเรา             เรียกว่า มุมที่ฐาน

- ด้านที่เป็นแขนออกไปจากมุมที่ฐาน   เรียกว่า ด้านประกอบมุมยอด

- มุมที่เกิดจากด้านประกอบมุมยอด     เรียกว่า มุมยอด

 

แบบฝึกหัด เรื่อง มุมยอด มุมที่ฐาน ด้านประกอบมุมยอด

ที่ง่ายต่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง

พร้อมกับการเฉลยคำตอบ อย่างเป็นขั้นตอน 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง มุมยอด มุมที่ฐาน ด้านประกอบมุมยอด

สามารถเปิดโดย คลิกที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำได้ทันที

มุมยอด มุมที่ฐาน ด้านประกอบมุมยอด

มุมยอด มุมที่ฐาน ด้านประกอบมุมยอด

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1 มุมยอด มุมที่ฐาน ด้านประกอบมุมยอด

 

 

 มุมยอด มุมที่ฐาน ด้านประกอบมุมยอด

 
 

 

 มุมยอด มุมที่ฐาน ด้านประกอบมุมยอด

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

มุมยอด มุมที่ฐาน ด้านประกอบมุมยอด

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2 มุมยอด มุมที่ฐาน ด้านประกอบมุมยอด

 

 มุมยอด มุมที่ฐาน ด้านประกอบมุมยอด

 
 

 

 มุมยอด มุมที่ฐาน ด้านประกอบมุมยอด

 
 

 

 
 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

มุมยอด มุมที่ฐาน ด้านประกอบมุมยอด

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 3 มุมยอด มุมที่ฐาน ด้านประกอบมุมยอด

 

  มุมยอด มุมที่ฐาน ด้านประกอบมุมยอด

 
 

 

  มุมยอด มุมที่ฐาน ด้านประกอบมุมยอด

 
 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK