ความสูงของรูปสามเหลี่ยม

เฉลยแบบฝึกหัด ป.5

ความสูงของรูปสามเหลี่ยม 

เราจะได้เรียนรู้ การหาความสูงของรูปสามเหลี่ยม คือ

ความยาวของส่วนของเส้นตรงที่ลากมาจากมุมยอดมาตั้งฉากกับฐาน

หรือส่วนที่ต่อออกไปในแนวเดียวกับฐาน

     ความสูงของรูปสามเหลี่ยม

แบบฝึกหัด เรื่อง ความสูงของรูปสามเหลี่ยม

ที่ง่ายต่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง

พร้อมกับการเฉลยคำตอบ อย่างเป็นขั้นตอน 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง ความสูงของรูปสามเหลี่ยม

สามารถเปิดโดย คลิกที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำได้ทันที

ความสูงของรูปสามเหลี่ยม

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1 ความสูงของรูปสามเหลี่ยม

 

 

 ความสูงของรูปสามเหลี่ยม

 
 

 

 ความสูงของรูปสามเหลี่ยม

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

ความสูงของรูปสามเหลี่ยม

 ความสูงของรูปสามเหลี่ยม

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2 ความสูงของรูปสามเหลี่ยม

 

 ความสูงของรูปสามเหลี่ยม

 
 

 

 ความสูงของรูปสามเหลี่ยม

 
 

 

 
 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK