มุมภายในของรูปสามเหลี่ยม

เฉลยแบบฝึกหัด ป.5

มุมภายในของรูปสามเหลี่ยม 

เราจะได้เรียนรู้

มุมภายในของรวมสามเหลี่ยม 3 มุมรวมกันได้ 180 องศา เสมอ

ดังนั้นเมื่อเรารู้ค่าของมุม 2 มุม จะหาค่าของมุมที่เหลือได้ทันที     

 

แบบฝึกหัด เรื่อง มุมภายในของรูปสามเหลี่ยม 

ที่ง่ายต่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง

พร้อมกับการเฉลยคำตอบ อย่างเป็นขั้นตอน 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง มุมภายในของรูปสามเหลี่ยม

สามารถเปิดโดย คลิกที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำได้ทันที

มุมภายในของรูปสามเหลี่ยม

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1 มุมภายในของรูปสามเหลี่ยม

 

 

 มุมภายในของรูปสามเหลี่ยม

 
 

 

 มุมภายในของรูปสามเหลี่ยม

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

มุมภายในของรูปสามเหลี่ยม

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2 มุมภายในของรูปสามเหลี่ยม

 

 มุมภายในของรูปสามเหลี่ยม

 
 

 

 มุมภายในของรูปสามเหลี่ยม

 
 

 

 มุมภายในของรูปสามเหลี่ยม

 
 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK