สร้างรูปสามเหลี่ยม

กำหนดด้าน 1 ด้าน มุม 2 มุม

เฉลยแบบฝึกหัด ป.5

สร้างรูปสามเหลี่ยม กำหนดด้าน 1 ด้าน มุม 2 มุม

เราจะได้เรียนรู้ เมื่อกำหนดด้าน 1 ด้าน และ มุม 2 มุม

ขั้นที่ 1 ลากเส้นฐานตามที่กำหนด กข

ขั้นที่ 2 ที่จุด ก. สร้างมุมเท่ากับมุมที่กำหนดให้แล้วลากเส้นไปตามแนวมุม

ขั้นที่ 3 ที่จุด ข. สร้างมุมเท่ากับมุมที่กำหนดให้แล้วลากเส้นไปตามแนวมุม

ขั้นที่ 4 ได้รูปสามเหลี่ยมที่มี มุม 2 มุม ด้าน 1 ตามกำหนดตามต้องการ

แบบฝึกหัด เรื่อง สร้างรูปสามเหลี่ยม กำหนดด้าน 1 ด้าน มุม 2 มุม

ที่ง่ายต่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง

พร้อมกับการเฉลยคำตอบ อย่างเป็นขั้นตอน 

คำตอบของแบบฝึกหัด 

เรื่อง สร้างรูปสามเหลี่ยม กำหนดด้าน 1 ด้าน มุม 2 มุม

สามารถเปิดโดย คลิกที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำได้ทันที

สร้างรูปสามเหลี่ยม กำหนดด้าน 1 ด้าน มุม 2 มุม

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1-4 สร้างรูปสามเหลี่ยม กำหนดด้าน 1 ด้าน มุม 2 มุม

 

 1.

 สร้างรูปสามเหลี่ยม กำหนดด้าน 1 ด้าน มุม 2 มุม

 
 

 2.

  สร้างรูปสามเหลี่ยม กำหนดด้าน 1 ด้าน มุม 2 มุม

 
 

 3. 

  สร้างรูปสามเหลี่ยม กำหนดด้าน 1 ด้าน มุม 2 มุม

 

 
 

 4.

  สร้างรูปสามเหลี่ยม กำหนดด้าน 1 ด้าน มุม 2 มุม

 
 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

สร้างรูปสามเหลี่ยม กำหนดด้าน 1 ด้าน มุม 2 มุม

สร้างรูปสามเหลี่ยม กำหนดด้าน 1 ด้าน มุม 2 มุม

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 5-7 สร้างรูปสามเหลี่ยม กำหนดด้าน 1 ด้าน มุม 2 มุม

 

 5.

  1)

สร้างรูปสามเหลี่ยม กำหนดด้าน 1 ด้าน มุม 2 มุม

2)

  สร้างรูปสามเหลี่ยม กำหนดด้าน 1 ด้าน มุม 2 มุม

3)

  สร้างรูปสามเหลี่ยม กำหนดด้าน 1 ด้าน มุม 2 มุม

 
 

 

6. 

  สร้างรูปสามเหลี่ยม กำหนดด้าน 1 ด้าน มุม 2 มุม

 
 

 

7. 

  สร้างรูปสามเหลี่ยม กำหนดด้าน 1 ด้าน มุม 2 มุม

 
 

ชวนคิด 

  สร้างรูปสามเหลี่ยม กำหนดด้าน 1 ด้าน มุม 2 มุม

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK