ความยาวเส้นรอบรูปของรูปสามเหลี่ยม

เฉลยแบบฝึกหัด ป.5

ความยาวเส้นรอบรูปของรูปสามเหลี่ยม 

การหาความยาวของเส้นรอบรูปของรูปสามเหลี่ยม สามารถหาได้โดย

การนำความยาวของด้านทั้งสามมารวมกัน  จะได้ความยาวของ

เส้นรอบรูปสามเหลี่ยม

แบบฝึกหัด เรื่อง ความยาวเส้นรอบรูปของรูปสามเหลี่ยม

ที่ง่ายต่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง

พร้อมกับการเฉลยคำตอบ อย่างเป็นขั้นตอน 

คำตอบของแบบฝึกหัด 

เรื่อง ความยาวเส้นรอบรูปของรูปสามเหลี่ยม

สามารถเปิดโดย คลิกที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำได้ทันที

ความยาวเส้นรอบรูปของรูปสามเหลี่ยม

ความยาวเส้นรอบรูปของรูปสามเหลี่ยม

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1 ความยาวเส้นรอบรูปของรูปสามเหลี่ยม

 

 1.

 ความยาวเส้นรอบรูปของรูปสามเหลี่ยม

 
 

 

  ความยาวเส้นรอบรูปของรูปสามเหลี่ยม

 

 
 

 

  ความยาวเส้นรอบรูปของรูปสามเหลี่ยม

 

 
 

 

  ความยาวเส้นรอบรูปของรูปสามเหลี่ยม

 
 

 

  ความยาวเส้นรอบรูปของรูปสามเหลี่ยม

 
 

 

  ความยาวเส้นรอบรูปของรูปสามเหลี่ยม

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

ความยาวเส้นรอบรูปของรูปสามเหลี่ยม

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2 ความยาวเส้นรอบรูปของรูปสามเหลี่ยม

 

 2.

  ความยาวเส้นรอบรูปของรูปสามเหลี่ยม

  

 
 

 

  ความยาวเส้นรอบรูปของรูปสามเหลี่ยม

 
 

 

  ความยาวเส้นรอบรูปของรูปสามเหลี่ยม

 
 

 

  ความยาวเส้นรอบรูปของรูปสามเหลี่ยม

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

ความยาวเส้นรอบรูปของรูปสามเหลี่ยม

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 3-6 ความยาวเส้นรอบรูปของรูปสามเหลี่ยม

 

 

ความยาวเส้นรอบรูปของรูปสามเหลี่ยม

 

 
 

  ความยาวเส้นรอบรูปของรูปสามเหลี่ยม

 
 

 

  ความยาวเส้นรอบรูปของรูปสามเหลี่ยม

 
 

 

  ความยาวเส้นรอบรูปของรูปสามเหลี่ยม

  ความยาวเส้นรอบรูปของรูปสามเหลี่ยม

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK