การหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมโดยใช้สูตร

เฉลยแบบฝึกหัด ป.5

การหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมโดยใช้สูตร 

เราสามารถหาพื้นที่ของสามเหลี่ยมโดยการทราบ ฐาน และความสูง

โดยแทนค่าในสูตร

การหาพื้นที่สามเหลี่ยม = ½ x ฐาน  x  สูง

โดยมีคำตอบเป็น ตารางหน่วย

แบบฝึกหัด เรื่อง การหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมโดยใช้สูตร

ที่ง่ายต่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง

พร้อมกับการเฉลยคำตอบ อย่างเป็นขั้นตอน 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง การหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมโดยใช้สูตร

สามารถเปิดโดย คลิกที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำได้ทันที

การหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมโดยใช้สูตร

การหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมโดยใช้สูตร

การหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมโดยใช้สูตร

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1.1-6 การหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมโดยใช้สูตร

 

 1.

 การหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมโดยใช้สูตร

 
 

 

  การหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมโดยใช้สูตร

 

 
 

 

  การหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมโดยใช้สูตร

 

 
 

 

  การหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมโดยใช้สูตร

 
 

 

  การหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมโดยใช้สูตร

 
 

 

  การหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมโดยใช้สูตร

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

การหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมโดยใช้สูตร

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1.7-12 การหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมโดยใช้สูตร

 

 

  การหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมโดยใช้สูตร

  

 
 

 

  การหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมโดยใช้สูตร

 
 

 

  การหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมโดยใช้สูตร

 
 

  

  การหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมโดยใช้สูตร

 
 

 

  การหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมโดยใช้สูตร

 
 

 

  การหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมโดยใช้สูตร

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

การหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมโดยใช้สูตร

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2 การหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมโดยใช้สูตร

 

 

   การหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมโดยใช้สูตร

 

 
 

   การหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมโดยใช้สูตร

  

 
 

 

 
 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK