โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม

เฉลยแบบฝึกหัด ป.5

โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม 

เราสามารถหาโจทย์ปัญหาของพื้นที่ โดยต้องดูว่าโจทย์ต้องการอะไร

กำหนดสิ่งใดมาบ้าง และหาวิธีใดจึงจะได้คำตอบ

เช่น พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมหรือรูปหลายเหลี่ยม เราสามารถใช้วิธี 

แบ่งพื้นที่เป็นรูปสามเหลี่ยมและหาพื้นที่ จากการรวม พื้นที่ย่อยของรูปนั้น

แบบฝึกหัด เรื่อง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม

ที่ง่ายต่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง

พร้อมกับการเฉลยคำตอบ อย่างเป็นขั้นตอน 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม

สามารถเปิดโดย คลิกที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำได้ทันที

โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1.โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม

 

 1.

 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม

 
 

 

  โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม

 

 
 

 

  โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม

 

 
 

 

  โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม

 
 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม

 

 

  โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม

  

 
 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 3 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม

 

 

  โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม

 

 
 

  โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม

 
 

 

 
 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม

โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 4 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม

 

 4.

  โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม

  โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม

 
 

  โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม

 
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK