หาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก

เฉลยแบบฝึกหัด ป.6

 

หาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก

สี่เหลี่ยมที่มีมุมทุกมุมเป็นมุมฉากเราสามารถจะหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากได้จาก

พื้นที่รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส   =  ความยาวของด้าน x ความยาวของด้าน         

พื้นที่รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า  =   ความกว้าง   x ความยาว         

โดยหน่วยของพื้นที่มี  มีหน่วยเป็น ตารางหน่วย  

        หาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก

ในบทนี้ เป็นการเรียนรู้จากแบบฝึกหัด หาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก

 
 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง หาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก

สามารถเปิดโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ ได้ทันที

 

 

  หาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1-2 เรื่อง หาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1-2.      

    หาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก

    

 
 

 

    หาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก

 
 

    

 
 

  

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  หาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก  

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 3-4 เรื่อง หาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก

 

 เฉลยคำตอบข้อ 3-4    

    หาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก

 
 

    หาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก

    หาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก

    หาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก

 

 
 

 

    หาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก

    หาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก

 
 

 

   หาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก 

 
 

 

    หาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก

    หาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก

    หาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK