หาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน

เฉลยแบบฝึกหัด ป.6

 

หาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน

สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน เราสามารถจะหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนได้จาก

หาว่ามีฐานของรูป และ ความสูงของรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน นำมาคูณกันได้เป็นพื้นที่

 

พื้นที่รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน   =  ความสูง x ความยาวของฐาน        

โดยหน่วยของพื้นที่มี  มีหน่วยเป็น ตารางหน่วย  

  หาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน

ในบทนี้ เป็นการเรียนรู้จากแบบฝึกหัด หาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน

 
 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง หาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน

สามารถเปิดโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ ได้ทันที

 

 

  หาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1.1-2 เรื่อง หาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1.1-2     

    หาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน

    หาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน

    

 
 

 

    หาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน

    หาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน

 
 

 

 
 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  หาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน  

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1.3-4 เรื่อง หาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน

 

 เฉลยคำตอบข้อ 1.3-4   

    หาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน

    หาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน

 

 
 

 

    หาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน

    หาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  หาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน  

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2-3 เรื่อง หาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน

 

 เฉลยคำตอบข้อ 2-3   

    หาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน

 
 

    

    หาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน 

 
 

    

 
 

   

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK