หาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมคางหมู

เฉลยแบบฝึกหัด ป.6

 

หาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมคางหมู

สี่เหลี่ยมคางหมู เราสามารถจะหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมคางหมูได้จาก

คุณสมบัติของสี่เหลี่ยมคางหมู เนื่องจากเป็นสี่เหลี่ยมที่มีด้านคู่ขนานกัน  1 คู่ ดังนั้น

เราหาผลบวกของด้านคู่ขนาน คูณกับความสูง หาร 2 ได้เป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมู

 

พื้นที่รูปสี่เหลี่ยมคางหมู   =  ½ x ผลบวกความยาวด้านคู่ขนาน x ความสูง       

โดยหน่วยของพื้นที่มี  มีหน่วยเป็น ตารางหน่วย  

หาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมคางหมู

ในบทนี้ เป็นการเรียนรู้จากแบบฝึกหัด หาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมคางหมู

 
 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง หาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมคางหมู

สามารถเปิดโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ ได้ทันที

 

 

  หาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมคางหมู

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1-2 เรื่อง หาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมคางหมู

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1-2     

    หาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมคางหมู

    หาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมคางหมู

    

 
 

 

    หาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมคางหมู

    หาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมคางหมู

 
 

 

 
 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  หาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมคางหมู  

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 3-4 เรื่อง หาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมคางหมู

 

 เฉลยคำตอบข้อ 3-4   

    หาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมคางหมู

    หาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมคางหมู

 

 
 

 

 

    หาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมคางหมู

    หาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมคางหมู

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK