หาพื้นที่ □ 

โดยใช้ความยาวของเส้นทแยงมุม

เฉลยแบบฝึกหัด ป.6

 

หาพื้นที่ □ โดยใช้ความยาวของเส้นทแยงมุม

เราสามารถจะหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมได้จากเส้นทแยงมุมที่แบ่งรูปสี่เหลี่ยม

ออกเป็นรูปสี่เหลี่ยม 2 รูป ดั้งนั้น พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม เท่ากับ ผลบวกของพื้นที่สามเหลี่ยมทั้งสองนั่นเอง

  หาพื้นที่ □ โดยใช้ความยาวของเส้นทแยงมุม

ในบทนี้ เป็นการเรียนรู้จากแบบฝึกหัด หาพื้นที่  โดยใช้ความยาวของเส้นทแยงมุม

 
 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง หาพื้นที่ □ โดยใช้ความยาวของเส้นทแยงมุม

สามารถเปิดโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ ได้ทันที

 

 

  หาพื้นที่ □ โดยใช้ความยาวของเส้นทแยงมุม

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1-2 เรื่อง หาพื้นที่ □ โดยใช้ความยาวของเส้นทแยงมุม

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1-2     

    หาพื้นที่ □ โดยใช้ความยาวของเส้นทแยงมุม

    หาพื้นที่ □ โดยใช้ความยาวของเส้นทแยงมุม

 
 

 

    หาพื้นที่ □ โดยใช้ความยาวของเส้นทแยงมุม

    หาพื้นที่ □ โดยใช้ความยาวของเส้นทแยงมุม

 
 

 

 
 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  หาพื้นที่ □ โดยใช้ความยาวของเส้นทแยงมุม  

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 3-4 เรื่อง หาพื้นที่ □ โดยใช้ความยาวของเส้นทแยงมุม

 

 เฉลยคำตอบข้อ 3-4   

    หาพื้นที่ □ โดยใช้ความยาวของเส้นทแยงมุม

    หาพื้นที่ □ โดยใช้ความยาวของเส้นทแยงมุม

 

 
 

 

 

    หาพื้นที่ □ โดยใช้ความยาวของเส้นทแยงมุม

    หาพื้นที่ □ โดยใช้ความยาวของเส้นทแยงมุม

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  หาพื้นที่ □ โดยใช้ความยาวของเส้นทแยงมุม  

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 5-6 เรื่อง หาพื้นที่ □ โดยใช้ความยาวของเส้นทแยงมุม

 

 เฉลยคำตอบข้อ 5-6   

    หาพื้นที่ □ โดยใช้ความยาวของเส้นทแยงมุม

    หาพื้นที่ □ โดยใช้ความยาวของเส้นทแยงมุม

 

 
 

 

    หาพื้นที่ □ โดยใช้ความยาวของเส้นทแยงมุม

    หาพื้นที่ □ โดยใช้ความยาวของเส้นทแยงมุม

 
     
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  หาพื้นที่ □ โดยใช้ความยาวของเส้นทแยงมุม  

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 7 เรื่อง หาพื้นที่ □ โดยใช้ความยาวของเส้นทแยงมุม

 

 เฉลยคำตอบข้อ 7   

    หาพื้นที่ □ โดยใช้ความยาวของเส้นทแยงมุม

    หาพื้นที่ □ โดยใช้ความยาวของเส้นทแยงมุม

 
 

   

 
     
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK