หาพื้นที่ □ 

ที่เส้นทแยงมุมตัดกันเป็นมุมฉาก

เฉลยแบบฝึกหัด ป.6

 

หาพื้นที่ ที่เส้นทแยงมุมตัดกันเป็นมุมฉาก

รูปสี่เหลี่ยมที่มีเส้นทแยงมุมเป็นมุมฉากได้แก่ เส้นทแยงมุมของ

รูปสี่เหลี่ยมรูปว่าว  รูปสี่เหลี่ยมจุัตุรัส  รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน 

ดังนั้น เราสามารถหา พื้นที่รูปสี่เหลี่ยมรูปว่าว  พื้นที่รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส 

พื้นที่รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน 

โดยเราหาพื้นที่ได้จาก   ½  x   ผลคูณของความยาวของเส้นทแยงมุม

หาพื้นที่ □ ที่เส้นทแยงมุมตัดกันเป็นมุมฉาก

ในบทนี้ เป็นการเรียนรู้จากแบบฝึกหัด หาพื้นที่ ที่เส้นทแยงมุมตัดกันเป็นมุมฉาก

 
 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง หาพื้นที่ □ ที่เส้นทแยงมุมตัดกันเป็นมุมฉาก

สามารถเปิดโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ ได้ทันที

 

 

  หาพื้นที่ □ ที่เส้นทแยงมุมตัดกันเป็นมุมฉาก

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1.1-2 เรื่อง หาพื้นที่ □ ที่เส้นทแยงมุมตัดกันเป็นมุมฉาก

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1.1-2     

    หาพื้นที่ □ ที่เส้นทแยงมุมตัดกันเป็นมุมฉาก

    

 
 

 

    หาพื้นที่ □ ที่เส้นทแยงมุมตัดกันเป็นมุมฉาก

 
 

 

 
 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  หาพื้นที่ □ โดยใช้ความยาวของเส้นทแยงมุม  

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1.3-4 เรื่อง หาพื้นที่ □ ที่เส้นทแยงมุมตัดกันเป็นมุมฉาก 

 

 เฉลยคำตอบข้อ 1.3-4   

  หาพื้นที่ □ ที่เส้นทแยงมุมตัดกันเป็นมุมฉาก

  หาพื้นที่ □ ที่เส้นทแยงมุมตัดกันเป็นมุมฉาก

 

 
 

 

 

    หาพื้นที่ □ ที่เส้นทแยงมุมตัดกันเป็นมุมฉาก

    หาพื้นที่ □ ที่เส้นทแยงมุมตัดกันเป็นมุมฉาก 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  หาพื้นที่ □ ที่เส้นทแยงมุมตัดกันเป็นมุมฉาก  

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2 เรื่อง หาพื้นที่ □ ที่เส้นทแยงมุมตัดกันเป็นมุมฉาก 

 

 เฉลยคำตอบข้อ 2   

    หาพื้นที่ □ ที่เส้นทแยงมุมตัดกันเป็นมุมฉาก

   

 
 

 

            หาพื้นที่ □ ที่เส้นทแยงมุมตัดกันเป็นมุมฉาก

 
     
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  หาพื้นที่ □ ที่เส้นทแยงมุมตัดกันเป็นมุมฉาก  

  หาพื้นที่ □ ที่เส้นทแยงมุมตัดกันเป็นมุมฉาก

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 3 เรื่อง หาพื้นที่ □ ที่เส้นทแยงมุมตัดกันเป็นมุมฉาก 

 

 เฉลยคำตอบข้อ 3   

    หาพื้นที่ □ ที่เส้นทแยงมุมตัดกันเป็นมุมฉาก

    

 
 

 

   ชวนคิด

    หาพื้นที่ □ ที่เส้นทแยงมุมตัดกันเป็นมุมฉาก

 
     
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK