การคาดคะเนพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม

เฉลยแบบฝึกหัด ป.6

 

การคาดคะเนพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม

การคำณวนหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมทั้งหลาย เราสามารถหาได้โดยรวดเร็ว

จากการคาดคะเนพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม

1. โดยเมื่อดูรูป พิจารณาทันทีว่าเป็นรูปสี่เหลี่ยมชนิดไหน จากนั้นดูว่าเราต้องใช้สูตรใด

2. คาดคะเนจากการมองประเมินตัวเลข อย่างคร่าว ๆและนำตัวเลขประมาณ ที่นำมาใช้ในการหาพื้นที่ 

การคาดคะเนพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม

ในบทนี้ เป็นการเรียนรู้จากแบบฝึกหัด การคาดคะเนพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม

 
 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง การคาดคะเนพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม

สามารถเปิดโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ ได้ทันที

 

 

  การคาดคะเนพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1.1-2 เรื่อง การคาดคะเนพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม 

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1.1-2     

    การคาดคะเนพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม

    การคาดคะเนพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม

    

 
 

 

    การคาดคะเนพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม

    การคาดคะเนพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม

 
 

 

 
 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  การคาดคะเนพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม  

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1.3-4 เรื่อง การคาดคะเนพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม 

 

 เฉลยคำตอบข้อ 1.3-4   

  การคาดคะเนพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม

  การคาดคะเนพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม

 

 
 

 

 

    การคาดคะเนพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม

    การคาดคะเนพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม 

    การคาดคะเนพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม

    การคาดคะเนพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  การคาดคะเนพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม  

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2 เรื่อง การคาดคะเนพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม 

 

 เฉลยคำตอบข้อ 2   

    การคาดคะเนพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม

    การคาดคะเนพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม

   

 
 

 

    การคาดคะเนพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม

    การคาดคะเนพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม

 
     
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  การคาดคะเนพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม  

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 3 เรื่อง การคาดคะเนพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม 

 

 เฉลยคำตอบข้อ 3   

การคาดคะเนพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม

    ลองทำ กับสถานการจริงดูนะครับ

 
 

 

 
     
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK