โจทย์ปัญหาของรูปสี่เหลี่ยม

เฉลยแบบฝึกหัด ป.6

 

โจทย์ปัญหาของรูปสี่เหลี่ยม

โจทย์ปัญหาของรูปสี่เหลี่ยมเราสามารถแก้ปัญหาโจทย์ด้วยวิธีดังนี้

     -  อ่านโจทย์  ทำความเข้าโจทย์โดยแยก

    -   สิ่งที่โจทย์กำหนดให้

    -   โจทย์ต้องการทราบคำตอบของอะไร

    -  ใช้สูตรการหาพื้นที่ว่าควรเลือกใช้สูตรใด

ในบทนี้ เป็นการเรียนรู้จากแบบฝึกหัด โจทย์ปัญหาของรูปสี่เหลี่ยม

 
 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง โจทย์ปัญหาของรูปสี่เหลี่ยม

สามารถเปิดโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ ได้ทันที

 

 

  โจทย์ปัญหาของรูปสี่เหลี่ยม

  โจทย์ปัญหาของรูปสี่เหลี่ยม

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1-3 เรื่อง โจทย์ปัญหาของรูปสี่เหลี่ยม

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1-3     

     การคาดคะเนพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม

     การคาดคะเนพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม

    

 
 

 

    การคาดคะเนพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม

    การคาดคะเนพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม

 
 

 

    โจทย์ปัญหาของรูปสี่เหลี่ยม 

    โจทย์ปัญหาของรูปสี่เหลี่ยม

 
 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  โจทย์ปัญหาของรูปสี่เหลี่ยม  

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 4-5 เรื่อง โจทย์ปัญหาของรูปสี่เหลี่ยม

 

 เฉลยคำตอบข้อ 4-5   

  โจทย์ปัญหาของรูปสี่เหลี่ยม

  โจทย์ปัญหาของรูปสี่เหลี่ยม

 

 
 

 

 

    โจทย์ปัญหาของรูปสี่เหลี่ยม

    โจทย์ปัญหาของรูปสี่เหลี่ยม  

    โจทย์ปัญหาของรูปสี่เหลี่ยม

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK