ลักษณะเฉพาะของรูปสี่่หลี่ยมมุมฉาก

ชนิดต่าง ๆ เฉลยแบบฝึกหัด ป.5

ลักษณะเฉพาะของรูปสี่่หลี่ยมมุมฉากชนิดต่าง ๆ

เราจะได้เรียนรู้ ลักษณะของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน รูปสี่เหลี่ยมคางหมู

รูปสี่เหลี่ยมรูปว่าว  มีลักษณะเฉพาะดังนี้

รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส   มุมทุกมุมเป็นมุมฉาก ด้านยาวเท่ากันทุกด้าน

รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า   มุมทุกมุมเป็นมุมฉาก ด้านตรงข้ามยาวเท่ากัน

                      ด้านที่อยู่ติดกันยาวไม่เท่ากัน

รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน ด้านตรงข้ามขนานกัน ด้านยาวเท่ากันทุกด้าน

                             มุมทุกมุมไม่เป็นมุมฉาก

รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน ด้านตรงข้ามขนานกัน ด้านตรงข้ามยาวเท่ากัน

รูปสี่เหลี่ยมคางหมู     ด้านตรงข้ามขนานกันเพียงคู่เดียว

รูปสี่เหลี่ยมรูปว่าว      ด้านที่อยู่ติดกันเท่ากันสองคู่

                          มุมที่อยู่ตรงข้ามเท่ากันหนึ่งคู่  

แบบฝึกหัด เรื่อง ลักษณะเฉพาะของรูปสี่่หลี่ยมมุมฉากชนิดต่าง ๆ

ที่ง่ายต่อการเรียนรู้ด้วยตนเองพร้อมกับการเฉลยคำตอบ 

อย่างเป็นขั้นตอน 

คำตอบของแบบฝึกหัด 

เรื่อง ลักษณะเฉพาะของรูปสี่่หลี่ยมมุมฉากชนิดต่าง ๆ

สามารถเปิดโดย คลิกที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำได้ทันที

ลักษณะของรูปสี่่หลี่ยมมุมฉากชนิดต่าง ๆ

ลักษณะของรูปสี่่หลี่ยมมุมฉากชนิดต่าง ๆ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1 ลักษณะของรูปสี่่หลี่ยมมุมฉากชนิดต่าง ๆ

 

 

 ลักษณะของรูปสี่่หลี่ยมมุมฉากชนิดต่าง ๆ

 
 

 

 ลักษณะของรูปสี่่หลี่ยมมุมฉากชนิดต่าง ๆ

 
 

 

 ลักษณะของรูปสี่่หลี่ยมมุมฉากชนิดต่าง ๆ 

 
 

 

 ลักษณะของรูปสี่่หลี่ยมมุมฉากชนิดต่าง ๆ

 
 

 

 ลักษณะของรูปสี่่หลี่ยมมุมฉากชนิดต่าง ๆ

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

ลักษณะของรูปสี่่หลี่ยมมุมฉากชนิดต่าง ๆ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2 ลักษณะของรูปสี่่หลี่ยมมุมฉากชนิดต่าง ๆ

 

  ลักษณะของรูปสี่่หลี่ยมมุมฉากชนิดต่าง ๆ

 
 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

ลักษณะของรูปสี่่หลี่ยมมุมฉากชนิดต่าง ๆ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 3 ลักษณะของรูปสี่่หลี่ยมมุมฉากชนิดต่าง ๆ

 

  ลักษณะของรูปสี่่หลี่ยมมุมฉากชนิดต่าง ๆ

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

ลักษณะของรูปสี่่หลี่ยมมุมฉากชนิดต่าง ๆ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 4 ลักษณะของรูปสี่่หลี่ยมมุมฉากชนิดต่าง ๆ

 

  ลักษณะของรูปสี่่หลี่ยมมุมฉากชนิดต่าง ๆ

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK