ความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยม

เฉลยแบบฝึกหัด ป.5

ความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยม 

เราจะได้เรียนรู้ การหาความยาวของเส้นรอบรูปสี่เหลี่ยมชนิดต่าง ๆ เช่น

รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน รูปสี่เหลี่ยมคางหมู

รูปสี่เหลี่ยมรูปว่าว รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

โดยความยาวของเส้นรอบรูป คือผลบวกของทุกด้านของรูปสี่เหลี่ยมนั้น 

แบบฝึกหัด เรื่อง ความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยม

ที่ง่ายต่อการเรียนรู้ด้วยตนเองพร้อมกับการเฉลยคำตอบ 

อย่างเป็นขั้นตอน 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง ความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยม

สามารถเปิดโดย คลิกที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำได้ทันที

ความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยม

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1 ความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยม

 

 

 ความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยม

 
 

 

 ความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยม

 
 

 

 ความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยม

 
 

 

 
 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

ความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยม

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2 ความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยม

 

  ความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยม

 
 

 

  ความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยม

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 ความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยม

 ความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยม

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 3 ความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยม

 

  ความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยม

 
 

 

  ความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยม 

 
 

 

  ความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยม

 
 

 

  ความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยม

 
 

 

  ความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยม

 
 

 

  ความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยม

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK